Ook de beëdigingen van nieuwe advocaten staan op dit moment in het teken van Covid, maar dat betekent niet dat dat van invloed is op het aantal te beëdigen advocaten. 130 stuks zijn op 24 februari 2021 in drie trances corona-proof beëdigd. Familie en geïnteresseerden konden via een livestream meekijken.

Werd in 2011 nog de 5.000ste advocaat aangetikt, 10 jaar na dato in de tweede maand van 2021 vond de 6.000ste beëdiging plaats. De nieuwe advocaat houdt kantoor bij Freshfields en is afkomstig uit Italië: Eleonora Di Pangrazio. Op haar negentiende jaar verhuisde ze naar Nederland en studeerde achtereenvolgens aan de universiteiten van Maastricht en Leiden. Met een Nederlandse moeder was ze de Nederlandse taal al goed machtig, al was het tijdens de Engelstalige bachelor studieperiode wel even schakelen voor de juridische terminologie. Ze heeft gekozen voor de civielrechtelijke praktijk, waarbij haar interesse uitgaat naar internationale arbitrages. Dat kan echter nog alle kanten op, nu zij staat aan het begin van haar advocatuurlijke carrière.  De 25-jarige advocate heeft daar veel zin in.

De Amsterdamse balie maakt met zijn 6000 advocaten voor 1/3 deel uit van de ruim 17.000 advocaten in Nederland. En waar andere balies minder groeien of zelfs krimpen, blijft Amsterdam bij veel toekomstige advocaten duidelijk in trek.

Deken Evert Jan Henrichs verraste Eleonora Di Pangrazio ter gelegenheid van haar beëdiging als 6.000ste advocaat met een mooie bos bloemen.