Abonnementen

Aan de toezending van de digitale nieuwsbrief van de Amsterdamse Orde van Advocaten (AOVA) zijn geen kosten verbonden. Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan het Bureau van de Orde,  orde@aova.nl.

Op deze website staan alle eerdere uitgaven van het Amsterdams Baliebulletin. Uitgaven tot 2015 kunnen als PDF worden gedownload. Uitgaven van na 2015 staan integraal op de website.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van Amsterdamse Orde van Advocaten, Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam, tel. (020) 589 60 00.