Editie september 2017

Interview – ‘Ik wil altijd meer’

05 september 2017|

Jan de Bie Leuveling Tjeenk gaat terug naar de universiteit Per 1 april 2017 is Jan de Bie Leuveling Tjeenk benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Vrije Universiteit. Een nieuwe uitdaging die hij [...]

Founders – ‘Wij piekeren er niet over om te stoppen’

05 september 2017|

Heeft de sociale advocatuur nog toekomst? Ja, zeggen Sanne van ­Andel en Tineke Klijnstra, beiden werkzaam bij Westhoff Advocaten, dat is gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht en historische banden heeft met de Rechtswinkel Amsterdam. Het [...]

Van de Deken – Herijking gedragsregels verrijking

05 september 2017|

De Commissie Herijking Gedragsregels heeft haar voorstel tot herziening van de gedragsregels bij de Algemene Raad ingediend. Daarmee zijn wij in de volgende fase beland, de inspraakronde waarbij de gelegenheid is geboden om op het [...]

IN – Jill van den Heuvel

05 september 2017|

Wanneer bent u beëdigd? Op 9 augustus 2017 ben ik beëdigd. Waar bent u werkzaam? Nadat ik in 2013 de Master Jeugdrecht aan de Universiteit van Leiden heb afgerond, ben ik als juridisch adviseur bij [...]

OUT – Hanneke Holthuis

05 september 2017|

Wanneer bent u beëdigd? Begin 2007. In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd? Ik heb mij gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met een focus op het auteursrecht. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in het contractenrecht. [...]

Mutaties Balie september 2017

05 september 2017|

Het ABB publiceert elk kwartaal een overzicht van de mutaties van de Balie. Dit bevat de namen van advocaten die op het tableau zijn gesteld, advocaten die van het tableau zijn geschrapt, overlijdensberichten en diverse [...]