ABB Actueel2021-09-22T10:06:55+01:00

Mag je je werknemers verplichten om zich te vaccineren?

Het antwoord op deze vraag is op dit moment kort, maar krachtig: nee. Op grond van de Grondwet (en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens) geldt dat iedereen het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer heeft. Dit recht is voor werknemers door de uitbraak van Covid-19 op dit moment nog niet beperkt. Nu geldt dus nog dat de afweging of je je al dan niet wil vaccineren nog altijd een vrije keuze is.

Door: Hannah Brenninkmeijer

Lees verder >>

Bouwstenen

Clifford Chance terug in de Droogbak

Na een grondige renovatie is Clifford Chance terug in de Droogbak! Het ABB dook in de historie van dit iconische gebouw naast het Centraal Station en kreeg een rondleiding van managing partner Titus de Vries.

Door: Hannah Brenninkmeijer en Nick van den Hoek

Lees verder >>

Actualiteiten

Sociale advocatuur krijgt hulp van de Zuidas

Dertien grote advocatenkantoren besloten vorig jaar tot de oprichting van een speciaal steunfonds om de sociale advocatuur bij te staan. Uitvoerder van het project is juridisch kenniscentrum Praktizijns-Sociëteit. Directeur Maarten Bohlken van de Praktizijn geeft een update over het bestaande aanbod. Voor inschrijving op het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO), noodzakelijk om te voldoen aan de verplichte Verordening Kwaliteitstoetsen, begint de tijd te dringen.

Tekst: René Zwaap

Lees verder >>

Syrische advocaten in Nederland

“In landen als Duitsland en Frankrijk wordt het Syrische advocatendiploma erkend, dat zou in Nederland beter moeten worden geregeld”

Jeroen Wendelgelst en Mayk Koria spraken onlangs met de Syrische advocate Maida Kaddah. Zij woont nu zes jaar in Nederland. Zij vertelde over haar studie en werk als advocaat in Syrië, haar leven in Nederland en haar toekomstplannen.

Tekst: Jeroen Wendelgelst en Mayk Koria

Lees verder >>

Actualiteiten

Is Uber terecht tot werkgever van de chauffeurs bestempeld?

Sinds de opkomst van Facebook zijn platformbedrijven niet meer uit onze economie weg te denken. Deze bedrijven stellen zichzelf op het standpunt dat zij feitelijk als een soort van modern prikbord online vraag en aanbod bij met behulp van data en algoritmes bij elkaar brengen, niet meer en niet minder.

Door Hannah Brenninkmeijer

Lees verder >>

Rubrieken

De Robijnen bef – Marc Blom

25 augustus 2021|

In de rubriek De Robijnen Bef interviewt het Baliebulletin juristen die al 40 jaar of langer in het vak zitten. Dit keer is de beurt aan Marc Blom, die na het afronden van zijn studie [...]

Go to Top