Arno Diederen: “Voetreis naar Rome was ook een reis door mijn eigen leven”

De afgelopen twintig jaar heeft voormalig advocaat Arno Diederen zich voornamelijk beziggehouden met mediation. In mei 2021 begon hij een voetreis naar Rome van vijf maanden om zijn toekomst te overpeinzen. “Mijn voetreis was ook een reis door mijn eigen leven.”
Het ABB wilde hier graag meer over weten.

Lees verder >>

Actualiteit – Demonstratierecht – Vrijheid van meningsuiting

Staat het demonstratierecht onder druk?

Staat het demonstratierecht onder druk? Amnesty International Nederland denkt van wel. En hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Is die wel zo absoluut als velen denken? Het ABB Interviewde enkele deskundigen en deed onderzoek.

“Nederlandse overheid moet de rechten van demonstranten beter beschermen”

Daarvoor pleit Amnesty International Nederland in het op 14 november 2022 gepubliceerde rapport Demonstratierecht onder druk. Volgens Amnesty wordt het demonstratierecht in Nederland in toenemende mate door de overheid beperkt en is dit lang niet altijd geoorloofd. Het ABB dook naar aanleiding van dit rapport in het demonstratierecht en sprak hierover verder met Gerbrig Klos van Amnesty en advocaat Barbara van Straaten die regelmatig demonstranten bijstaat.

Lees verder >>

Vrijheid van meningsuiting: hoe zat het ook alweer?

Vrijheid van meningsuiting is in Nederland niet zo absoluut als in de Verenigde Staten. Sterker nog, de vrijheid van meningsuiting is niet letterlijk in de Nederlandse grondwet opgenomen. Wel gelden de vrijheid van drukpers en van de vrijheid van vergadering. Artikel 7 van de grondwet luidt als volgt: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Deze tekst is in 1848 in de Grondwet opgenomen (toen nog in artikel 8). Sindsdien is de tekst van dit artikel niet gewijzigd, op het schrappen van een komma en de modernisering van de spelling na.

Lees verder >>

De Robijnen Bef

Mr. Joan A. Younge

In de rubriek De Robijnen Bef interviewt het Baliebulletin juristen die al 40 jaar of langer in het vak zitten. Dit keer is de beurt aan mr. Joan A. Younge, die zich tijdens haar veertigjarige loopbaan vooral heeft gericht op het asielrecht.

Lees verder >>

Actualiteiten

Nieuw preadvies voor digitale vennootschap en digitaal handelsrecht

Door de technische mogelijkheden vandaag zijn de omstandigheden voor het ondernemings- en handelsrecht aan het wijzigen. Tijdens een bijeenkomst van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht op 9 november presenteerde de meer dan 100 jaar oude vereniging daarom het nieuwe preadvies over “De digitale vennootschap en digitaal handelsrecht”. Dat is een interessant onderwerp, omdat het de toekomstige richting van het ondernemingsrecht en handelsrecht kan aangeven. Het ABB woonde de bijeenkomst bij.

Lees verder >>

Rubrieken

L4L – Detentie van advocaten rond de COP27 in Egypte

22 november 2022|

Van 6 tot 18 november vond de jaarlijkse Conference of the Parties (COP) plaats in Sharm-El-Sheikh in Egypte, waarbij het internationale klimaatbeleid werd besproken. Het evenement trekt elk jaar wegens de groeiende klimaatzorgen niet [...]

Jonge Balie Amsterdam – najaar/winter 2022

22 november 2022|

De Jonge Balie Amsterdam heeft sinds de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 30 september een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat in verenigingsjaar 2022/2023 uit Charlotte Lahaije (voorzitter), Hosna Korishi (vice-voorzitter, Justitia), Pimm Sünnen (penningmeester), Maeve Janmaat [...]

Advocatenseries – Partner Track: lawyers saving the day

19 september 2022|

In deze rubriek beoordeelt het ABB advocatenseries op bingewaardigheid, juridische inhoud en suspense. In deze editie bespreken we Partner Track, een voorspelbare juridisch-romantische Netflix serie. Let op: bevat minimale spoilers. Tekst: Nick van den [...]