Colofon

Het Amsterdams Balie Bulletin is een uitgave van de Amsterdamse Orde van Advocaten en verschijnt vier keer per jaar in een gedrukte en digitale versie.

Redactie
Benjamin Bijl, Victor van Campen, Juliette Daniels, Marloes van den Eeckhout, Yna Heslinga, Nick van den Hoek, Tomasz Kodrzycki, Mayk Koria, Yvette Kouwenberg, Annelies van Ochten (hoofdredacteur) en Quirine Van Voorst

Redactie-adres
Amsterdamse Orde van Advocaten
Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam
E: orde@aova.nl   I: www.baliebulletin.nl
T: (020) 5896000, fax (020) 5896001

Adreswijzigingen
Bureau van de Amsterdamse Orde van ­Advocaten, Paulus Potterstraat 18,
1071 DA Amsterdam

Correspondentie-adres Jonge Balie
Jonge Balie Amsterdam
Dirk de Waard
p/a De Laraisstraat 156
1075 HL Amsterdam
www.jongebalieamsterdam.nl

Abonnementen
Het Amsterdams Balie Bulletin wordt kosteloos toegezonden aan alle leden van de balie in het arrondissement Amsterdam.
Extra abonnementen à € 50,– per jaar kunnen worden opgegeven bij het redactiesecretariaat.

Vormgeving en opmaak gedrukte en digitale versie
Seashore Media, Katwijk ZH
www.seashore.nl

Fotografie achtergrondfoto’s
Joris van Bennekom, Amsterdam

Druk papieren versie
Jubels bv, Amsterdam
www.jubels.nl

Adverteren
Neem dan contact op met de advertentieafdeling van het ABB via (020) 589 60 26 of kijk hier.