Klik hier of op de advertentie om deze als pdf te downloaden.

Klik hier om naar de website van Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten te gaan.

Juridische PAO opleidingen en cursussen voorjaar 2022

Nieuwe leergang Klimaat verandering en energietransitie

Klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van deze tijd en zal de komende jaren een grote impact hebben op overheden, de industrie en het overige bedrijfsleven. Zij worden geconfronteerd met innovatieve (energie)projecten, het verplicht beperken van CO2-emissies en corrigerend optreden van de rechter.

In deze nieuwe VU leergang die start op 2 november 2022 krijgt u een overzicht van het juridische kader waarmee de ambities uit het Coalitieakkoord en het Europese Fit-for-55 pakket moeten worden gerealiseerd; en waarbinnen het bedrijfsleven en overheden moeten opereren en zullen investeren.
Wilt u meer weten meldt u dan aan voor de informatiesessie op 23 juni.

Cursussen voorjaar 2022
Actualiteiten AVG
dinsdag 7 juni 2022 | NOvA 4 PO
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
maandag 13 juni 2022 | NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5
Juridisch schrijven en argumenteren
donderdag 9 en 16 juni 2022: fysiek | NOvA 10 PO/KNB 10
vrijdag 10 en 17 juni 2022: online | NOvA 10 PO/KNB 10
Penitentiair recht
dinsdag 14 juni 2022 | NOvA 4 PO
Actualiteiten aanbestedingsrecht
dinsdag 21 juni 2022 | NOvA 4 PO/2PWO
Actualiteiten bestuursrecht/ bestuursprocesrecht
woensdag 22 juni 2022 | NOvA 4 PO/4 PWO
Actualiteiten onderwijsrecht
dinsdag 28 juni 2022 | NOvA 4 PO

Masterclasses Aanbestedingsrecht
Masterclass Aanbestedingsrecht II – donderdag 9 juni 2022
Thema: de interactie tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht
Masterclass Aanbestedingsrecht III – dinsdag 27 september 2022
Thema: volgt
Masterclass Aanbestedingsrecht IV – dinsdag 15 november 2022
Thema: volgt

Actualiteitenlezingen Pensioenrecht
Actualiteitenlezing Pensioenrecht II – woensdag 29 juni 2022
Thema: De Wet toekomst pensioenen
Actualiteitenlezing Pensioenrecht III – woensdag 28 september 2022
Thema: Pensioenrechtspraak
Actualiteitenlezing Pensioenrecht IV – woensdag 7 december 2022
Thema: De Wet toekomst pensioenen

Overzicht VU leergangen 2022
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Start 10 mei 2022 | NOvA 24 PO
o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink

Leergang Verbintenissenrecht
Start 10 mei 2022 | NOvA 18 PO
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Sociaal zekerheidsrecht
Start 12 mei 2022 | NOvA 21 PO
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Start 19 mei 2022 | NOvA 15 PO/ 15 PWO
o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Leergang Specialisatie Strafrecht
Start: 19 september 2022| NOvA 48 PO
o.l.v. mr. dr. Yannick van den Brink

Leergang Onderwijsrecht
Start: 21 september 2022 | NOvA 20 PO
o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven

Leergang Arbeidsrecht
Start: 29 september 2022| NOvA 42 PO
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang Verdieping contractenrecht
Start: 31 oktober 2022| NOvA 21 PO
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Financieel economisch strafrecht
Start: 1 november 2022| NOvA 36 PO
o.l.v. prof. mr. Roan Lamp

Leergang Klimaatverandering en energietransitie NIEUW
Start: 2 november 2022| NOvA 36 PO
o.l.v. mr. dr. Marjolein Dieperink

Leergang Intellectueel-eigendomsrecht
Start: 1 november 2022| NOvA 21 PO
o.l.v. prof. mr. Stef van Gompel

Leergang Financieel toezichtrecht NIEUW
Start: 7 november 2022| NOvA 24 PO
o.l.v. prof. dr. Bart Joosen

Meer informatie over de onderwijsactiviteiten van de VU Law Academy vindt u hier

www.vulaw.nl | 020-5986255