Omvangrijke uitkeringsfraude arbeidsmigranten

Begin september onthulde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude worden aangewend om uitkeringen te innen, terwijl sommige arbeidsmigranten in Polen werken of vakantie vieren. Daarbij worden zij bijgestaan door malafide tussenpersonen die zich presenteren als boekhouder of administratiekantoor en tegen betaling adviseren en helpen bij het omzeilen van controles van uitkeringsinstantie UWV. Twee Tilburgers liepen eerder tegen de lamp bij het verrichten van dergelijke diensten. Zij zijn veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Het UWV verklaart in Nieuwsuur dat het wil gaan overleggen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over strengere wet- en regelgeving op dit gebied.

Jos B. overgebracht naar Nederland

Op 6 september werd Jos B., verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, vanuit Spanje overgebracht naar Nederland. Hij blijft nu in beperking en mag de komende tijd geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat Gerald Roethof, zo bepaalde de rechter-commissaris. Een in verzekering gestelde verdachte kan aan zo’n beperking worden onderworpen op grond van artikel 62 Wetboek van Strafvordering.

De zaak heeft onder meer veel aandacht gekregen nadat de Nationale Politie eind augustus bekendmaakte dat er een belangrijke doorbraak was in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. De donor van verdachte sporen op de kleding van Verstappen was bekend: Jos B. Bij die bekendmaking deed de Nationale Politie een oproep aan het publiek om informatie te delen die zou kunnen leiden tot het aanhouden van Jos B. Aan deze oproep werd gehoor gegeven: er volgden ruim duizend tips en B. is op 26 augustus aangehouden in Spanje.

Een eerste verhoor door de rechter-commissaris heeft inmiddels plaatsgevonden. De komende weken zullen uitwijzen hoe de inhoudelijke rechtszaak van Jos B. er uit zal zien.

Lili en Howick mogen toch blijven

Schril was het contrast tussen de terugkomst van Jos B. in Nederland en de dreigende uitzetting naar Armenië van tieners Lili en Howick. Tien jaar geleden kwamen zij samen met hun moeder naar Nederland. Hun moeder ontving in 2009 een afwijzing op hun asielaanvraag, waarover lang geprocedeerd is. In 2017 werd de moeder van Lili en Howick uitgezet, waarna de tieners onder toezicht kwamen van Nidos, een voogdijinstelling, en bij een pleeggezin zijn ondergebracht.

Eerder oordeelde de Raad van State dat ook Lili en Howick konden worden uitgezet en zag de bestuursrechter in Amsterdam na lang beraad geen reden om hun uitzetting uit te stellen. Na publieke ophef lijkt op 10 september een einde te zijn gekomen aan de slepende uitzettingszaak: het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakte bekend dat de tieners toch in Nederland mogen blijven.

Patricia Scholtes, de advocaat die de belangen van Lili en Howick behartigt, reageert in de Volkskrant op de zaak: ‘Fantastisch nieuws dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven. We zijn heel blij dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid tot inkeer is gekomen en heeft besloten dat de kinderen niet uitgeleverd worden aan Armenië.’ Inmiddels heeft Scholtes aan het AD laten weten dat een verzoek tot gezinshereniging nog dezelfde week zou uitgaan. Zei zegt daarover in het AD: “Het kan heel snel gaan, maar ik verbaas me nergens meer over na alles wat er in deze zaak is gebeurd. Ik kan alleen maar hopen dat betrokken instanties met dit verzoek welwillend omgaan”.

Op 12 september bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamerpartijen de gang van zaken rond de voorkomen uitzetting van Lili en Howick geen reden vindt voor verruiming van het kinderpardon. Erkennend dat het kinderpardon voor 400 kinderen zoals Lili en Howick geen soelaas biedt, stelde staatssecretaris Harbers (Justitie & Veiligheid) in dat debat: “Dat is ook precies de bedoeling. Zo is het bedoeld toen het werd ingesteld”.

Helikopterkaping: “forse kwajongensstreek”

 De verijdelde bevrijding van topcrimineel Benaouf A., waarbij bijna een helikopter werd gekaapt, was volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers zo slecht geregeld, dat dit een teken aan de wand is dat het meer een forse kwajongensstreek is geweest. Kuijpers verklaarde aan het AD: “U heeft de tapgesprekken gehoord op de zitting. Het is tot op de laatste minuut overleggen en vragen wat er moet gebeuren. Niemand weet wat precies wat er waar en wanneer plaats moet vinden. Dus de professionaliteit is ver te zoeken”.

Stijn Franken, advocaat van één van de andere verdachten, had op de zitting van 12 september reeds betoogd dat het nooit is gekomen tot een strafbare kapingspoging vanwege het ingrijpen van de politie. De rechtbank doet op 12 november uitspraak. Over een mogelijke verfilming van de bevrijdingspoging is bij de redactie nog geen nieuws bekend.

Door: Victor van Campen