Op 26 januari 2021 verklaarde het consortium van Parcom en Mississippi Ventures, de investeringsmaatschappij van de familie Van Eerd, bekend van supermarktketen Jumbo, dat de overname van de HEMA bijna rond zou zijn. Daarbij kondigden zij tevens vol trots aan dat Saskia Egas Reparaz de nieuwe CEO van HEMA zou worden. Zij was op dat moment nog CEO van drogisterijketen Etos. Een week later bleek echter dat Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Etos, Egas Reparaz niet zomaar laat gaan, maar haar aan het in haar arbeidsovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding wil houden.

Tekst: Hannah Brenninkmeijer

Het feit dat de eigenaren van Jumbo nu de eigenaren van HEMA zijn, maakt de overstap van Egas Reparaz voor Ahold Delhaize des te gevoeliger. Supermarktketen Jumbo is verreweg de grootste concurrent van marktleider Albert Heijn, het belangrijkste dochterbedrijf van Ahold Delhaize. Beide bedrijven zijn in een felle strijd om marktaandeel verwikkeld. Als CEO van Etos maakte Egas Reparaz samen met de CEO van Albert Heijn deel uit van het ‘leadership team’ van Ahold Delhaize. Ahold Delhaize heeft Egas Reparaz inmiddels op non-actief gesteld. Haar contract loopt nog door tot 1 maart a.s.

In de arbeidsovereenkomst van Egas Reparaz is een non-concurrentiebeding opgenomen. Ahold Delhaize stelt dat Egas Reparaz op basis daarvan niet in dienst mag treden van een bedrijf met concurrerende activiteiten. Volgens Ahold is het non-concurrentiebeding van toepassing op de overstap van Egas Reparaz naar HEMA, omdat deze – net als Etos – cosmetica verkoopt. Om die reden vindt Ahold Delhaize dat Egas Reparaz pas na zes maanden in dienst van HEMA zou mogen treden. Concreet zou dit betekenen dat de nieuwe topvrouw pas op 1 september 2021 bij HEMA kan starten. Dat is onhandig, omdat de huidige topman van HEMA, Tjeerd Jegen, zou hebben gezegd dat hij nog tot de zomer CEO van HEMA wil blijven, maar niet tot het najaar.

Onbekend
Het is niet bekend wat er in het non-concurrentiebeding van Egas Reparaz staat. Gemiddeld heeft een non-concurrentiebeding een duur van een jaar, dus het in de arbeidsovereenkomst van Egas Reparaz opgenomen non-concurrentiebeding zou hiermee minder lang zijn dan gebruikelijk. Het kan ook zijn dat partijen wel een jaar met elkaar zijn overeengekomen, maar dat Ahold Delhaize mondeling tegen Egas Reparaz heeft gezegd dat zij haar slechts zes van de twaalf maanden aan het non-concurrentiebeding hoeft te houden.

HEMA-vestiging in Amsterdam. (Shutterstock)

Niet van toepassing
Namens de zijde van Egas Reparaz is aangevoerd dat het non-concurrentiebeding niet van toepassing zou zijn, omdat van vergelijkbare werkzaamheden nauwelijks sprake is. HEMA is immers geen cosmeticabedrijf en de verkoop van cosmetica bedraagt slechts 10 procent van de omzet van HEMA. Daarbij speelt volgens HEMA dat het bedrijf op dit moment in verband met de lockdown nog altijd gesloten is, behalve voor het ophalen van online gedane bestellingen. Binnenkort komt daar verandering in en mogen klanten op afspraak langskomen.

Afweging
Voor zover de rechter zou oordelen dat het non-concurrentiebeding wel degelijk van toepassing is op de overstap van Egas Reparaz naar HEMA, zou zij de rechter kunnen verzoeken een belangenafweging te maken. Enerzijds tussen de belangen van Ahold Delhaize, om Egas Reparaz onverkort aan haar non-concurrentiebeding te houden, en anderzijds haar belang om zo spoedig mogelijk als CEO van HEMA te kunnen starten. De belangen van Ahold Delhaize kunnen onder meer gelegen zijn in de specifieke kennis en ervaring die Egas Reparaz als CEO van Etos en lid van het leadership team van Ahold Delhaize heeft opgedaan en die zij ten bate van HEMA zou kunnen aanwenden. Ook spelen de relatief lange duur van het dienstverband en – voor zover van toepassing – de mate van investering die Ahold Delhaize in Egas Reparaz heeft gedaan een rol. Van de kant van Egas Reparaz kan worden aangevoerd dat zij een mooie carrièrestap kan maken en, voor zover van toepassing, het feit dat Ahold Delhaize niet veel in haar zou hebben geïnvesteerd. Daarnaast zou zij wellicht ook kunnen aanvoeren dat het non-concurrentiebeding zo lang geleden is gesloten, dat het inmiddels zwaarder is gaan drukken doordat zij inmiddels CEO is geworden. Ten tijde van de sluiting van het non-concurrentiebeding was zij dat nog niet en lag dat ook niet in de lijn der verwachtingen. Ook hier geldt dat onduidelijk is wanneer het non-concurrentiebeding is gesloten. Mogelijk hebben partijen opnieuw een non-concurrentiebeding gesloten toen Egas Reparaz de CEO van Etos werd en is het daarom juist niet zwaarder gaan drukken.

Onderhandelen
De partijen onderhandelen sinds begin februari met elkaar. Zij hebben beide gezegd dat ze een rechtszaak willen voorkomen, maar het is niet uitgesloten dat één van de partijen alsnog een kort geding of bodemprocedure start. De uitkomst daarvan staat nog niet vast. Het is immers onduidelijk wat er precies in de arbeidsovereenkomst van Egas Reparaz is overeengekomen. Ook is niet duidelijk wanneer het non-concurrentiebeding is gesloten en of het dus inderdaad zwaarder is gaan drukken, zodat Ahold Delhaize daarop geen beroep meer zou kunnen doen. Bovendien is het uiteindelijk aan de partijen om hun wederzijdse belangen zo aan te voeren om de rechter te bewegen hun belangen te doen prevaleren.

Het gebeurt niet vaak dat een zaak als deze in de openbaarheid of voor een rechter komt, dus we kunnen ook niet aan de hand van oude uitspraken van rechters speculeren welke kant een en ander opgaat. Naar verwachting zullen partijen achter gesloten deuren over het geschil verder onderhandelen om verdere reputatieschade te voorkomen. Bovendien geldt dat een procedure – zeker als partijen nog in beroep of cassatie gaan – jaren kan duren. Meestal komt het er uiteindelijk op neer dat de werkgever die de werknemer overneemt een afkoopsom betaalt aan de voormalig werkgever. De toekomst zal leren hoe deze kwestie uiteindelijk afloopt.