‘Lieve edelachtbare’ is een thriller van de hand van mr Max van Olden, die zich afspeelt in de strafrechtadvocatuur. Hoofdpersoon Luna is een eerstejaars stagiaire bij een middelgroot kantoor, die na een ruzie met haar vriend in bed belandt met een wat oudere man. Korte tijd later blijkt deze man rechter te zijn bij de rechtbank in haar arrondissement. Hij doet haar een voorstel dat ze niet kan aanvaarden, maar als haar carrière begint te wankelen zwicht ze alsnog en begint ze een affaire. Het zal een grote fout blijken te zijn…

Schrijven vormt na de advocatuur Van Olden’s tweede passie. Niet alleen komt met ‘Lieve edelachtbare’ een lang gekoesterde droom uit om een boek uit te geven, ook vindt hij het interessant om te ondervinden hoe het is om zélf met auteursrecht te maken te krijgen. Van Olden is auteursrechtelijk afgestudeerd en heeft zich hier verder in gespecialiseerd. Met zijn eenmanskantoor staat hij veel ondernemers bij uit de creatieve sector.

Afgelopen weekend is over zijn debuut een recensie verschenen in Trouw.