Heerlijk dit warme weer! Niet voor honden. Honden kunnen minder goed tegen warmte dan mensen. Honden hebben slechts in hun voetzolen zweetkliertjes maar dat is onvoldoende om warmte kwijt te raken. Honden raken slechts warmte kwijt via hun tong door te hijgen. De vacht van een hond bemoeilijkt het afvoeren van warmte nog meer.

In een in de zon stilstaande auto kan het wel 50 tot 70 graden worden. Zelfs als de auto in de schaduw staat kan het te heet worden. Een hond kan al binnen 10 minuten oververhit raken met mogelijk zelfs een dodelijke afloop. Een forse boete kan het gevolg zijn.

Juridisch gezien is een hond een zaak. Een hond heeft – in tegenstelling tot bijvoorbeeld kinderen – geen eigen rechten. Om dieren toch bescherming te bieden is op 1 januari 2013 de Wet Dieren in werking getreden. In deze wet staan een aantal regels en biedt daarnaast de mogelijkheid om zaken over en voor dieren te regelen in AMvB’s en ministeriële regelingen. Op grond van artikel 2.1 van de Wet Dieren is het verboden het welzijn van een dier te benadelen. De niet-limitatieve opsomming van verbodsbepalingen maak het mogelijk om een boete op te leggen als men een hond achterlaat in de auto.

Inspecteurs van de Koninklijke Hondenbescherming en de politie controleren iedere zomer extra op honden die in auto’s worden achtergelaten en beboeten dit flink. Ook de burger kan iets doen. De burger mag zelfs een raam inslaan zonder dat dit strafbaar is onder het mom van ‘zaakwaarneming’, als een hond in een gesloten auto is achtergelaten, de eigenaar niet in de buurt is en het dier uitdrogingsverschijnselen vertoont, zoals sufheid, kwijlen of braken. Daarna dient de dierenambulance of dierenarts te worden gebeld

Er is echter geen duidelijke juridische grondslag wanneer een raam mag worden ingeslagen. Hoe warm moet of mag het zijn en wanneer is het dier er zodanig aan toe dat dit het inslaan van een ruit rechtvaardigt? Er is (nog) geen nadere regelgeving omtrent het vervoeren en achterlaten van een dier in een voertuig. In de zomer van 2017 is door Femke Arissen van de Partij voor de Dieren een motie ingediend over het treffen van nadere maatregelen om het achterlaten van dieren in auto’s op warme dagen te voorkomen. Deze motie is aangenomen.

De Partij voor de Dieren daagt start-ups uit om een sticker te ontwikkelen die verkleurt bij een dodelijke temperatuur die aan de buitenkant van een raam geplakt kan worden. Deze sticker kan worden uitgedeeld aan mensen die een hond kopen. Maar wat als de hondeneigenaar een dergelijke sticker niet heeft? En zal de (mate van) verkleuring van de hittesticker het inslaan van het raam rechtvaardigen?

Door: Juliette Daniels