De internationale Dag van de Bedreigde Advocaat op 24 januari stond dit jaar in het teken van advocaten uit Colombia. En dat is niet voor niets. Advocaten in Colombia zijn in verband met hun werkzaamheden al jaren het onderwerp van onder andere ernstige bedreigingen en fysieke aanvallen.  

Colombia staat bekend als het dodelijkste land om de mensenrechten te verdedigen. Advocaten, met name mensenrechtenadvocaten die bijstand geven aan slachtoffers van misdaden gepleegd door (voormalige) Colombiaanse leger- of staatsfunctionarissen, ondervinden al jaren intimidatie, hinder en oneigenlijke inmenging bij het uitoefenen van hun beroep. Dagelijks worden advocaten met de dood bedreigd en geïntimideerd. Ook worden advocaten regelmatig onrechtmatig afgeluisterd. De veiligheidsmaatregelen die de autoriteiten bieden zijn vaak ontoereikend, waardoor advocaten het risico blijven lopen om bedreigd of zelfs vermoord te worden. Toch verlenen veel advocaten juridische bijstand aan de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Colombia.

Online lezing Jorge Molano

Als onderdeel van de Dag van de Bedreigde Advocaat organiseerde Lawyers for Lawyers in samenwerking met de Jonge Balie Den Haag een interactieve online lezing over de situatie voor advocaten in Colombia. Tijdens deze lezing sprak de Colombiaanse mensenrechtenadvocaat en laureaat van de Lawyers for Lawyers Award 2015 Jorge Molano een publiek van ruim 130 jonge advocaten toe.

Jorge Molano is al zijn hele werkzame leven advocaat in mensenrechtenzaken. Hij staat onder andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen bij. Door zijn werk loopt hij grote persoonlijke risico’s. Tijdens de lezing werd duidelijk dat de Colombiaanse regering advocaten, die aan mensenrechtenzaken of gevoelige zaken werken, als een gevaar voor de staat en democratie bestempelt. De belangrijke rol die advocaten spelen in het gerechtelijke systeem, en het feit dat zij daarmee juist een bijdrage aan de democratie leveren, wordt hierdoor niet erkend. Advocaten in Colombia hebben te maken met (levens)bedreigende situaties: stigmatisering, moord en bedreiging. Jorge Molano heeft dit zelf ondervonden toen zijn dochters het doelwit waren van zodanige bedreigingen dat zij Colombia uiteindelijk hebben moeten verlaten.

Interessant is dat de regering ook bescherming biedt aan advocaten door veiligheidsmaatregelen. Zo zijn er bijvoorbeeld kogelwerende auto’s beschikbaar voor sommige advocaten. Deze beschermingsmaatregelen zouden met name dienen om de internationale reputatie van de Colombiaanse regering hoog te houden door te laten zien dat zij mensenrechtenverdedigers en advocaten beschermt.

Steun voor advocaten in Colombia

Tijdens de lezing benadrukte Jorge Molano het belang van de steun van de internationale gemeenschap en van organisaties als Lawyers for Lawyers, die ervoor zorgt dat advocaten hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Lawyers voor Lawyers heeft de afgelopen jaren actief actie gevoerd voor advocaten in Colombia. Al diverse keren nam Lawyers for Lawyers deel aan internationale fact finding missie naar Colombia. En in september 2021 diende Lawyers for Lawyers een mid-term rapport in voor de Universal Period Review van Colombia bij de Verenigde Naties, om de zorgelijke situatie van advocaten in Colombia onder de aandacht te brengen.