In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Deze keer:

1. Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?
In mijn studententijd werkte ik achter de schermen van het VARA tv programma De Ombudsman, en beantwoordde brieven van kijkers over problemen met sociale verzekeringen. Aansluitend daarop kwam ik min of meer vanzelf in de sociale advocatuur terecht. Tegen mijn 40e heb ik de bakens verzet. Ik doe nu nog veel insolventierecht

2. Welke zaak is u het meest bijgebleven?
Die stamt nog uit het ‘sociale tijdperk’: jarenlange bijstand aan een na 25 jaar uit een Belgische inrichting ontvluchte meervoudige moordenaar, tegen uitlevering en terugplaatsing; het liep  tot aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens toe , inclusief een descente van de Commissie in de penitentiaire inrichting in Kortrijk. Uiteindelijk is de man opnieuw in de fout gegaan – al was het geen levensdelict – en heb ik hem los moeten laten.

3. Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent?
Dat is onder meer de enorme toename van het aantal advocaten. In Amsterdam zijn het er meer dan tien maal zo veel als toen ik begon. Verder was partnerschap in een kantoor iets voor je leven, dat is duidelijk niet meer zo. Ook lijkt het helaas zo te zijn dat er onder advocaten meer ‘rotte appels in de mand’ zijn dan vroeger.

4. Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat?
De overheid houdt wel rekening met de advocatuur als zodanig, maar maakt het de sociale advocaat die van toevoegingen moet leven wel steeds moeilijker. Dat gaat dan ook nog eens gepaard met een steeds hogere financiële drempel voor de minder draagkrachtige rechtzoekende.

5. Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen?
Mijn standpunt is dat je van elke studie – en van de beroepen die daaruit voortvloeien – iets boeiends kunt maken als je je er voor interesseert. In de keus zit een element van toeval. Ik ben gaan houden van de puzzel die het civiele recht heet. Ik schrijf nogal wat en kan me daar helemaal in kwijt. De zelfstandigheid van het advocatenberoep heeft mij ook altijd aangetrokken. Ik zou het zo wéér doen.

6. Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?
Houd het vak in ere, blijf altijd integer. Probeer als het kan een beetje in de breedte van het vakgebied te kijken. Leef je in in de positie van wie je bijstaat. En doe het niet alleen vanwege het (grote) geld.

7. Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat?
Dat moet een ieder voor zichzelf uitmaken. Ik ga in ieder geval nog even door. Ik houd nog van het vak en bezig blijven houdt je scherp en levendig.

*  *  *