In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Deze keer:

1. Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?
Ik was bevlogen voor de bescherming van burgerrechten. In het strafproces is de spanning tussen de burgerrechten en het maatschappelijk belang het meest manifest.

2. Welke zaak is u het meest bijgebleven?
De zaak van de arts die palliatieve sedatie toepaste, maar werd beschuldigd van moord. Na vrijspraak door twee instanties is naar aanleiding van deze zaak door de artsenfederatie KNMG de richtlijn palliatieve sedatie opgesteld. Ook is me bijgebleven de eerste DNA-zaak in Nederland met medewerking van het NFI, waardoor de verdachte werd vrijgesproken.

3. Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent?
De doorwerking van het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens in de rechtszaal; er wordt nu meer dan in het verleden rechtstreeks een beroep gedaan op Artikel 6 EVRM, waarop door de rechter wordt gerespondeerd.  Als tweede zijn er belangrijke technische ontwikkelingen geweest, met name door de ontwikkeling van het DNA-onderzoek, waardoor vele onopgeloste misdrijven konden worden opgehelderd en vonnissen van ten onrechte veroordeelden (waaronder levenslang gestraften) konden worden herzien.

4. Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat?
De overheid is zich veel te weinig bewust van het grote belang van onafhankelijke advocatuur voor de rechtsstaat. Ook in het strafproces gaat men niet uit van ‘equality of arms’. De rechtspraktijk trekt wat dat betreft nog veel te weinig lering uit de inmiddels bekende herzieningszaken. Ten onrechte wordt nog steeds op de rechtshulp bezuinigd.

5. Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen?
Het contact met de cliënten, de dynamiek in de rechtszaal, het debat met andere partijen. Het mooiste beroep dat er is. Je bent ‘the last man standing’.

6. Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat?
Er is geen pensioenleeftijd voor advocaten. Rechters moeten stoppen met 70, maar advocaten kunnen gewoon doorgaan, zolang de geest maar scherp is.

7. Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?
Voel je nooit de te goed voor een zaak. De cliënten moeten altijd een beroep op je kunnen doen. Blijf jezelf ontwikkelen en denk altijd in oplossingen.

Nevenactiviteiten
Cees Korvinus was 12 jaar lid van de RSJ (Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming), sectie TBS. Tevens was hij 10 jaar lid van de Commissie van Toezicht van de PI Demersluis.

Korvinus verleende zijn medewerking aan talloze (juridische) informatieve tv-programma’s, waaronder ‘Barend & Van Dorp’, ‘Pauw & Witteman’, ‘Pro Deo’, ’16 miljoen rechters’, ‘NOVA’ en ‘Kijken in de ziel’.