In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Deze keer:

 

J.J. Mul met tekst

 

Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?

Een vriend van mij was betrokken in een civiele procedure en vroeg mij ( student) naar de zaak te kijken en hem te adviseren. Het bleek dat hij zijn advocaat onjuiste informatie verstrekte waardoor het er naar uitzag dat hij de zaak zou verliezen. Vervolgens heb ik als intermediair tussen hem en zijn advocaat opgetreden. De zaak werd gewonnen en ik besloot advocaat worden.

Welke zaak is u het meest bijgebleven?

De Bijlmer tasjesroof. Een zaak die veel emoties opriep. Een publieke tribune met luidruchtige familieleden en vrienden van de slachtoffers getooid met spandoeken. Veel reacties uit het gehele land. Een officier justitie die zijn requisitoir beëindigde met een gedicht van Roland Holst en ontslag van rechtsvervolging vroeg. Een rechtbank die veroordeelde. Een AG die in hoger beroep een gevangenisstraf eiste en in cassatie appel ging tegen het arrest van het Hof dat cliënte eveneens had ontslagen van rechtsvervolging. Het arrest van de Hoge Raad die de beslissing van het Hof intact liet.

Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent.

Ik heb me toegelegd op strafzaken en de belangrijkste verandering is de positieve invloed van het Anglo- Amerikaanse systeem op ons rechtssysteem. Undue delay; fair trial; equality of arms etc. Nog steeds is ons rechtssysteem in ontwikkeling op dit gebied. Zie bijvoorbeeld het recht op verhoorbijstand dat nu nog niet volledig verkregen kan worden doordat er beperkingen worden opgelegd aan de bij het verhoor aanwezige raadsman.

Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat.

Het is zorgwekkend om te zien dat de overheid met name bezuinigingsmaatregelen nam en neemt die de rechtzoekende en de strafrecht advocatuur raken terwijl een belangrijk deel van de kostenstijgingen is gelegen bij het OM en de rechterlijke macht en in de veranderingen in het strafprocesrecht zoals salduz, ZSM. Het afwentelen van de kostenbesparingen op de advocatuur zal uiteindelijk de kwaliteit van de rechtsbijstand raken.

Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen.

Zeker niet. Het is een creatief beroep. Puzzelen met de mogelijkheden die het rechtssysteem, het dossier en je cliënt bieden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat.

“Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je gelukkig van wordt” met deze quote gaf Johan Cruijff de ideale pensioenleeftijd aan.

Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?

Specialiseer je en maak je niet afhankelijk van de sociale advocatuur. Door de bezuinigingsmaatregelen verwacht ik dat daar in de toekomst  geen droog brood meer in te verdienen is.