In de rubriek De Robijnen Bef interviewt het Baliebulletin juristen die al 40 jaar of langer in het vak zitten. Deze maand is het woord aan Frans Donze.

Naam/kantoor: Advocatenkantoor De Binnenstad

  • Frans Donze heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Hij is sinds 1983 actief in de sociale advocatuur in Amsterdam.
  • Frans Donze is in 2005 toegetreden tot Advocatenkantoor De Binnenstad.

 

Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?

“Voor mijn studie heb ik korte tijd als assistent accountant gewerkt. Het controleren van boekhoudingen vond ik niet echt interessant omdat ik me geen voorstelling kon maken bij de belangen van de bedrijven. Als student werkte ik als vrijwilliger bij de Stichting Rechtswinkel Bijlmer en draaide spreekuren onder begeleiding van advocaten. Het opkomen voor de belangen en rechten van de gewone burger sprak mij sterk aan. De stap naar de sociale advocatuur, met aanvankelijk een algemene praktijk, was daarop een logisch vervolg.”

Welke zaak is u het meest bijgebleven?

“Bijstand in kort geding aan een groot aantal krakers en tijdelijk huurders van het voormalig zusterhuis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, nu OLVG-Oost, in de jaren ’80. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis stelde door de gemeente Amsterdam genoodzaakt te worden tot leegoplevering. De President van de Rechtbank was bijzonder praktisch en verzocht de advocaat van de gemeente Amsterdam telefonisch zich te voegen in de procedure en opheldering te geven over de noodzaak tot ontruiming.”

Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent?

“In de jaren ’80 was de sociale advocatuur een hechte activistische club, die maandelijks vergaderde over allerlei principiële standpunten ten aanzien van de praktijkvoering. De kollektieven van destijds zijn inmiddels respectabele kantoren met een gemengde praktijk geworden.”

Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat?

“In de loop der jaren heb ik mij geconcentreerd op een familierecht-praktijk. Met name op dit terrein wordt het belang van de advocatuur met een daarbij adequate financiële vergoeding niet afdoende onderkend, al zijn de doorgevoerde wijzigingen op basis van het rapport Van der Meer een goede stap in de richting.”

Wat vindt u het leukst aan uw vak? 

“Ik vind het het leukst om mensen in het familierecht te adviseren over hun rechtspositie en daarbij de belangen van alle betrokken in het oog te houden. Bij voorkeur in goed overleg met collega’s om tot werkbare oplossingen te komen en slechts – indien noodzakelijk – tot procedures op tegenspraak over te gaan.”

Er is veel te doen over de pensioenleeftijd. Wat vindt u een ideale pensioenleeftijd voor een advocaat?

“Toen ik begon leek 60 een ideale pensioenleeftijd. In de sociale advocatuur is het opbouwen van een daarvoor adequate pensioenvoorziening voor mij niet mogelijk gebleken, zodat ik pas zal stoppen nadat ik de AOW-leeftijd heb bereikt.”

Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?

“Besteed naast de inhoudelijk juridische kant van de praktijk veel tijd aan goed ondernemerschap en zorg voor een goede balans tussen werk en privé.”