In de rubriek De Robijnen Bef interviewt het Baliebulletin juristen die al 40 jaar of langer in het vak zitten. Deze maand is het woord aan Piet Tijsterman.

Naam/kantoor: Tijsterman Advocaten

  • Piet Tijsterman heeft van 1975-1983 gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Tijsterman Advocaten is gevestigd in Uithoorn.

Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?

“Reeds gedurende het laatste jaar van mijn middelbare school kreeg ik meer en meer interesse voor het recht. Met name het lezen van Cicero was voor mij aanleiding om in elk geval Nederlands Recht te gaan studeren.”

“Tijdens mijn studie aan de VU in Amsterdam heb ik het vak Rechtshulp VU gevolgd. Gedurende deze opleiding werkte je al met rechtzoekenden, zowel tijdens een wekelijks telefonisch juridisch spreekuur, als tijdens het wekelijks spreekuur in buurthuizen in Amsterdam. Deze ervaring was voor mij doorslaggevend om voor de advocatuur te kiezen.”

Welke zaak is u het meest bijgebleven?

“De zaak die mij het meest is bijgebleven betreft een strafzaak in de jaren negentig tegen een cliënt, die er van werd verdacht ergens een bom te hebben geplaatst bij een gebouw. Deze zaak verkreeg – ongewoon voor die tijd – zeer veel aandacht van de pers, zowel van schrijvende pers als radio en televisie. ’s Morgens stond ik de avondkranten te woord en ’s middags de ochtendkranten en daar tussendoor de radio en televisie. Een dergelijke belangstelling is nu gebruikelijk,maar was toen uitzonderlijk.”

Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent?

“De belangrijkste ontwikkeling die ik constateer betreft de snelheid waarmee tegenwoordig kan en moet worden gehandeld. In het verleden verliep een en ander nog via brief, telefoon en telefax. Nu kan via e-mail de behandeling van een kwestie bij wijze van spreken in één dag worden afgehandeld.”

Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat?

“De toegankelijkheid tot het recht voor de gewone burgers komt in het gedrang. In verband met de lage honorering van advocaten in het kader van gefinancierde rechtshulp zijn steeds minder advocaten bereid om rechtshulp te verlenen ten behoeve van de minder draagkrachtigen. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat toegang van gewone burgers tot het recht blijft gewaarborgd. Maar gezegd moet worden dat een en ander langzaam aan het verbeteren is ten opzichte van eerdere jaren.”

Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen?

“Het leukst van het vak blijft natuurlijk het contact met de cliënten. Indien ik het allemaal opnieuw zou mogen doen, zou ik waarschijnlijk hetzelfde beroep hebben gekozen. Na veertig jaar vind ik het nog steeds een uitdaging om mensen bij te staan bij juridische kwesties.”

Er is veel te doen over de pensioenleeftijd. Wat vindt u een ideale pensioenleeftijd voor een advocaat?

“Als advocaat heb je de vrijheid om zelf je pensioenleeftijd te kiezen. Deze keuze is persoonlijk. Ikzelf ben de pensioenleeftijd al gepasseerd en werk nog steeds met plezier.”

Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?

“Tracht zoveel mogelijk voldoende afstand te houden van je cliënt en geloof niet meteen alles wat je cliënt vertelt.”