Tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten is op 26 maart de dekenprijs uitgereikt aan Pot c.s. Advocaten. De jaarlijkse dekenprijs wordt toegekend aan personen, niet noodzakelijkerwijs advocaten, die een bijzondere betekenis hebben voor de advocatuur, in het bijzonder de Amsterdamse advocaten.

Advocatenkantoor Pot c.s. is een tweemanskantoor, bestaande uit de advocaten mr. M.C.S. Huijbers en mr. H.M. Pot, die al meer dan 25 jaar praktijk uitoefenen op het gebied van het vreemdelingenrecht en transgenderrechten. Het kantoor is een voorbeeld van gespecialiseerde advocaten die in het kader van door de overheid gefinancierde rechtshulp op gedreven wijze rechtshulp bieden en blijven bieden in een periode waarin de gefinancierde rechtshulp ernstig onder druk staat. Eerder werd de dekenprijs onder meer toegekend aan: mr. B. Samkalden, mr. B. Böhler, mr. G.G.J. Knoops, mr. P.H. Bakker Schut, mr. C. Drion, prof. F.A.W. Bannier, mr. E. Dommering, mr. R.J. Hamerslag en prof. L. Zegveld.

dekenprijs_2015