Ritwick Dutta is een vooraanstaande milieurechtadvocaat met meer dan 20 jaar juridische ervaring in India. In 2008 richtte zijn eigen organisatie op, het Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE), waarmee hij belangrijke precedenten heeft geschept in milieurechtelijke zaken. Helaas blijft het werk niet ongemoeid. Nadat vertrouwelijke informatie door de autoriteiten in beslag genomen werd tijdens een inval in zijn kantoor, heeft Dutta zich uit meerdere rechtszaken moeten terugtrekken.

Tekst: Lawyers for Lawyers

Op 7 september 2022 arriveerden meerdere ambtenaren van de Indiase Dienst Inkomstenbelasting op het kantoor van LIFE en sloten het af. De agenten hielden Dutta en een collega drie dagen en twee nachten vast in het kantoor terwijl zij documenten kopieerden en apparaten confisqueerden met daarin vertrouwelijke informatie over lopende rechtszaken. Zowel contact met familie als het verlaten van het pand werd verboden. Ook werden Dutta en zijn collega ondervraagd over de zaken die ze onlangs hadden behandeld.

LIFE impact

De non-gouvernementele organisatie LIFE houdt zich bezig met milieulobby, onderzoek en onderwijs. De organisatie biedt zowel betaalde als pro bono juridische diensten aan, hoofdzakelijk aan lokale gemeenschappen en individuen die te maken hebben met milieuschade. De overkoepelende doelstelling van LIFE is om gemeenschappen in staat te stellen actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen op het gebied van milieubeheer. Uit hun zaken zijn belangrijke beschikkingen voortgekomen die het milieu waarborgen binnen het Indiase recht. Als erkenning voor haar innovatieve bijdragen ontving LIFE in 2021 in Stockholm de Right Livelihood Award, ook wel de ‘alternatieve Nobelprijs’ genoemd.

Rechtszaken

Ondanks deze erkenning heeft LIFE te maken met voortdurende intimidate. Na de inval op het hoofdkantoor werd de exploitatievergunning van LIFE voor 180 dagen opgeschort en ontving Dutta meerdere dagvaardingen tegen hemzelf en zijn organisatie. Daarnaast werd een onderzoek geopend naar zowel de persoonlijke inkomstenbelastingaanslagen van Dutta, als de belastingaanslagen van LIFE vanaf het jaar 2015. De autoriteiten beweerden dat Ritwick Dutta buitenlandse fondsen naar LIFE overmaakte om te procederen tegen energieprojecten die de energievoorziening en economie van India schaden, iets wat verboden is volgens de alom bekritiseerde Foreign Contribution Regulation Act (FCRA).
Op 1 juni 2023 kwam het Hooggerechtshof van Delhi echter tussenbeiden en bevestigde de legitimiteit van de fondsen die Dutta had ontvangen. Het Hooggerechtshof verklaarde verder dat alle aantijgingen van Ritwick Dutta om energieprojecten aan te vechten geen gevolgen zouden moeten hebben onder de Indiase bepalingen voor de inkomstenbelasting. Ondanks deze uitspraak blijven de procedures met betrekking tot zijn belastingschulden voortduren.

Grote gevolgen

De gevolgen van deze langdurige onderzoeken reiken helaas verder dan de rechtszaken. Dutta’s vermogen om zijn taken als advocaat uit te voeren is ernstig belemmerd, waardoor hij zich gedwongen zag zich terug te trekken uit bepaalde gevoelige zaken. Lawyers for Lawyers maakt zich ernstig zorgen dat deze procedures zijn gestart tegen Ritwick Dutta, alsmede tegen vele andere non-gouvernementele organisaties en advocaten, als reactie op zijn legitieme activiteiten als milieuadvocaat.