In de loop naar de wintermaanden leeft de kerstgedachte altijd op. Dit jaar lijkt dit nog meer te zijn dan anders, als gevolg van de zorgwekkende toename in het aantal vluchtelingen dat vanuit voornamelijk het Midden-Oosten en Afrika richting Europa trekt. Zoals op veel plekken in Nederland vrijwilligers zijn opgestaan om vluchtelingen te helpen, is ook de Amsterdamse advocatuur in beweging gekomen voor de vluchtelingen die in onze stad verblijven. Een van de initiatieven in dit kader is de Stichting Havenstraat, dat met ingang van 2 november 2015 elke maandagavond een diner organiseert voor de vluchtelingen die verblijven in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat in Amsterdam. Met de steun van diverse advocatenkantoren en bedrijven wordt wekelijks een diner georganiseerd in het voormalige Haarlemmermeerstation, nu bekend als Macy’s. De diners zijn voornamelijk bedoeld om op sociaal vlak wat toe te voegen, het draait allemaal om menselijk contact. Er wordt natuurlijk gegeten, maar vooral ook gepraat en zelfs gedanst. De Stichting Havenstraat werkt nauw samen met het Leger des Heils, die de opvang in de Havenstraat organiseert, en vele vrijwilligers. Inmiddels hebben 21 bedrijven, waar onder 15 advocatenkantoren, zich als donateur aan de Stichting verbonden en maken daarmee de maandagavonddiners mogelijk. Voor meer informatie: www.havendiners.nl .

door Annemarie Roukema