FASPE is een non-profit organisatie met als doelstelling om studenten en jonge professionals uit te dagen om hun ethische verantwoordelijkheden als professionals te herkennen. Daarbij worden de beslissingen en handelingen geanalyseerd van verschillende beroepsgroepen en individuen daarin die instrumenteel zijn geweest aan het Nazi-regime. Denk hierbij onder meer aan dokters, advocaten, rechters en personen uit het bedrijfsleven.

Tekst: Amy Leung

Het FASPE Law-programma biedt een unieke lens om hedendaagse ethiek te bestuderen tegen een historische achtergrond, en staat open voor rechtenstudenten en beginnende professionals. Deelnemers brengen twee intensieve weken door in Duitsland en Polen, bezoeken Auschwitz en belangrijke historische locaties in Berlijn en Krakau, en nemen deel aan seminars onder leiding van deskundigen in hun vakgebied.

Joaquim Roodheuvel: “Ik vond het FASPE Law-programma een waardevolle ervaring.”

Joaquim Roodheuvel, werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek, heeft deelgenomen aan Law-programma van 2019. “Ik hoorde via mijn werk bij De Brauw over FASPE. Ik was toen net zo’n twee jaar werkzaam in de advocatuur. Ik vond het programma enorm leerzaam en interessant, mede vanwege de historische achtergrond. Ik heb een persoonlijke interesse voor de Tweede Wereldoorlog, dus dit was voor mij een goede manier om die interesse te combineren met professionele groei. Het sloot goed op elkaar aan en het was een waardevolle ervaring.

Je volgt gedurende twee weken een intensief programma met een groep van gedreven mensen die allen deelnemen vanuit een bepaalde interesse. Als complexe onderwerpen werden besproken, die beladen konden zijn, werd dat op basis van veel reflectie gedaan.

Het juridisch programma bestond uit dertien personen en tegelijkertijd had je ook de business- en journalistiek-programma’s met groepen van ongeveer dezelfde grootte. Het programma bestaat uit juridische seminars én interdisciplinaire bijeenkomsten. Hierin spreek je over ethische dilemma’s binnen je eigen beroepsgroep, maar ook over dilemma’s die spelen binnen andere beroepsgroepen. Hierdoor krijg je vanuit verschillende perspectieven analytische kaders mee om ethische dilemma’s te benaderen. De cursussen vinden bovendien op locatie plaats, zoals musea of historische locaties, wat het gevoel voor het onderwerp versterkt (‘Power of Place’). Omdat het programma twee weken duurt, is er veel tijd en ruimte voor reflectie.

Tot slot heb ik ook nieuwe mensen leren kennen met wie ik tot de dag van vandaag nog steeds contact heb. Je bouwt dus ook een netwerk op. Ik zou het programma honderd procent aanraden. Als je interesse hebt in geschiedenis en ethiek, dan is dit een uitgelezen kans.”

Discussie

FASPE is op zoek naar deelnemers die de discussie met hun mededeelnemers en docenten aangaan, en die dergelijke discussies opzoeken om complexe ethische kwesties op een verantwoorde en respectvolle wijze in kleine groepen te behandelen. FASPE selecteert haar deelnemers op basis van hun academische achtergrond, persoonlijke en professionele ervaringen, capaciteit voor leiderschap en vermogen om bij te dragen aan het programma en de alumni-gemeenschap.

Aanmeldingsprocedure voor het Law-programma van 26 mei – 9 juni 2023

Deelnemers moeten in een van de volgende drie categorieën vallen:

  • ingeschreven op een universiteit op het moment van hun aanvraag;
  • werkzaam zijn in de advocatuur en hun universitaire diploma niet eerder dan mei 2019 hebben ontvangen; of
  • voor aanvragers uit onderwijsstelsels waar de opleiding in de rechten niet op postdoctoraal niveau plaatsvindt. Zij moeten hun vereiste juridische opleiding in het toepasselijke rechtsgebied hebben voltooid en werkzaam zijn als stagiaire of medewerker (niet meer senior dan een vierdejaars medewerker).

De informatie die moet worden meegestuurd bestaat uit een cv, aanbevelingsbrieven, referenties en een kort essay.

De deadline voor inschrijving is 3 januari 2023. Voor meer informatie over de voorwaarden voor het FASPE Law-programma, klik hier.