Juridisch netwerk voor Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders (LGBTs)

Het recent opgerichte juridisch netwerk Forward heeft als doel het vergroten van de zichtbaarheid en erkenning van Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders (LGBTs) binnen de juridische beroepsgroep. Aangezien ook het ABB diversiteit hoog in het vaandel heeft en dit onderwerp in zijn algemeenheid altijd wel ‘hot’ blijft, vestigen wij hier graag de aandacht op. Wij spreken met Menno Geusens (secretaris Forward) en Boudewijn Smit (voorzitter Forward).

Tekst: Annemarie Roukema en Soeradj Ramsanjhal

Diversiteit is een onderwerp dat in de advocatuur vaak ter sprake komt. De branche wordt door velen ouderwets en conservatief genoemd, ook op het gebied van diversiteit. Forward is in Nederland een nieuwe beweging, maar dergelijke initiatieven bestaan al langer in Londen en New York. In die steden zijn dergelijke initiatieven uitermate succesvol. In Londen bestaat bijvoorbeeld het InterLaw Diversity Forum dat al meer dan duizend leden telt.

1603-boudewijn-smitBoudewijn Smit

Forward wil een beweging zijn die mensen in de juridische sector bewust laat worden van LGBTs. In een ideale wereld is (ook) de juridische sector een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en er geen issues met of vooroordelen over geaardheid of seksuele identiteit zijn. Dan is er geen specifieke aandacht nodig voor omgangsvormen. De behoefte voor oprichting van een dergelijk netwerk blijkt uit persoonlijke ervaringen van de initiatiefnemers, maar ook uit verhalen om hen heen.

1603-menno-geusensMenno Geusens

Collega-advocaten zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheid dat anderen niet dezelfde geaardheid kunnen hebben als zij. Met name voor de ‘Ts’ in de definitie van LGBT kan het lastig zijn om zichzelf te zijn binnen de juridische wereld. Deze groep vormt vooralsnog zelfs binnen de LGBT community een minderheid en krijgt daarnaast te maken met meer vooroordelen en praktische obstakels. Maar ook de ‘Ls’, ‘Gs’ en ‘Bs’ lopen regelmatig tegen (soms onbewuste) vooroordelen aan. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat advocaten die van kantoor switchen op het nieuwe kantoor ‘opnieuw’ in de kast treden, terwijl zij op het oude kantoor ‘out in the open’ waren. Aan de buitenkant lijkt veel goed te gaan, maar er kan uiteraard veel gebeuren ‘achter de schermen’. Een recent voorbeeld is een jongen die een stageplek niet kreeg omdat hij op Facebook had staan dat hij een relatie heeft met een man. Dit vond overigens plaats buiten de juridische wereld.

Open sfeer creëren
Wij vragen wat kantoren zelf actief kunnen doen. Smit geeft aan dat dit bijvoorbeeld kan door LGBT als onderwerp te benoemen bij de introductie van nieuwe medewerkers bij een kantoor. Uiteindelijk draait het om het creëren van een open sfeer waarin alle collega’s worden gestimuleerd zichzelf te zijn.
Wij vragen door en merken op dat dit een lastig onderwerp is met ook veel persoonlijke elementen. Voor de één ligt iets heel gevoelig, terwijl een ander daar makkelijker mee omgaat. Geusens geeft aan dat Forward hier geen normatieve rol in wil spelen: ‘Met de beweging willen we bewustwording triggeren, zodat men meer rekening met elkaar houdt’.
Zowel grote als kleine kantoren hebben enthousiast gereageerd op Forward. Naast de twaalf Forward Founders – een aantal grote advocatenkantoren – hebben zich inmiddels meer dan tien andere kantoren gemeld waar ook kleine kantoren bij zitten. Het mooie aan dit netwerk is dat binnen veel kantoren al aandacht wordt besteed aan LGBTs. Door Forward is er echter nog meer slagkracht. Forward wil ook de kleine kantoren bereiken, aangezien zij niet zoals sommige grote kantoren uit een groot intern netwerk kunnen putten.

Vier speerpunten
In eerdere interviews heeft Smit aangegeven vier speerpunten mee te willen geven aan werkgevers: niet discrimineren, neutrale formuleringen stimuleren, rekening houden met LGBTs bij recruitment activiteiten en ondersteuning bij dergelijke initiatieven. Smit vervolgt dat dit voorbeelden zijn, dus zeker niet de enige speerpunten. Zo bevat Forward ook een netwerk aspect; het moet mensen bij elkaar brengen. De contacten binnen dit netwerk zijn net wat persoonlijker, omdat mensen een vergelijkbare achtergrond hebben en wellicht een zelfde soort persoonlijke groei hebben meegemaakt. Juniors ziet men bij Forward bijvoorbeeld vrij gemakkelijk met senior juristen levelen. Dat is prettig en ook leerzaam. Op de flauwe vraag of hier ook een ‘dating aspect’ bij zit, wordt lachend gereageerd: ‘Dit is zeker geen doel, maar er kunnen natuurlijk – net zoals bij ieder ander netwerk event – persoonlijke connecties ontstaan’.

Niet ontmoedigd voelen
Forward staat zeker ook open voor niet-LGBTs. Diversiteit is immers zoveel meer dan LGBT alleen en wordt daarom in de meest brede zin bevorderd: cultureel, persoonlijkheid, man/vrouw, etc. Voel je daarom als niet-LGBT zeker niet ontmoedigd om je bij dit netwerk aan te sluiten. Dit kan door bijvoorbeeld de events die Forward organiseert bij te wonen of actief te worden binnen (de organisatie van) Forward. Wij hebben begrepen dat sponsorende kantoren niet alleen een financiële bijdrage leveren. Geusens licht toe dat zij ook helpen door het faciliteren van bijvoorbeeld vergaderingen, het helpen bij de marketing en communicatie, en het beschikbaar stellen van mensen (bijvoorbeeld in de raad van toezicht). Groot voordeel voor Forward is dat hierdoor efficiënt kan worden omgegaan met de sponsorgelden; deze kunnen volledig worden gebruikt voor de events.
In het buitenland doen dergelijke initiatieven ook aan pro bono activiteiten. Dat is in Nederland in ieder geval op dit moment niet zo actueel; het is daarom voor Forward vooralsnog geen speerpunt. De gelijkwaardigheid van LGBTs en niet-LGBTs is in Nederland formeel beter geregeld dan in veel andere landen, reden waarom er minder vraag is naar (pro bono) juridische bijstand.

Geen actiegroep
Forward is geen actiegroep en zal daarom in beginsel ook geen spreekbuis worden voor LGBTs, maar het wil de bewustwording hieromtrent vergroten. Smit geeft middels een leuke anekdote aan dat dit ook op persoonlijk vlak kan worden gedaan. Zo ontmoette hij een student op een recruitment event die nog niet uit de kast was gekomen. Smit merkte dat de student aanvankelijk terughoudend was om over zichzelf te vertellen, maar deze voelde zich naar aanleiding van wat Smit vertelde over Forward, meer en meer op zijn gemak. De student vertelde dat hij moeite had zijn omgeving, en met name zijn familie, te vertellen over zijn geaardheid. Smit heeft hem aan het slot van het gesprek aangeraden om niet langer te wachten met het informeren van zijn familie, juist omdat geaardheid zo’n persoonlijk onderwerp is. Hoe langer je wacht hoe lastiger het is. De student heeft het advies opgevolgd en heeft op een later moment aan Smit verteld dat als een bevrijding te hebben ervaren. Smit voegt toe: ‘Uiteraard is het niet allemaal mijn verdienste, maar het is zo mooi als je op deze manier kunt bijdragen aan iemands persoonlijke ontwikkeling’.
In november 2016 vindt in elk geval het volgende event plaats en op korte termijn worden rondetafelgesprekken gestart met deelnemende kantoren over best practices. Tijdens deze gesprekken komt bijvoorbeeld aan bod of en hoe aandacht kan worden geschonken aan LGBTs in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Verder wil Forward meer in the picture komen bij bedrijfsjuristen, omdat de focus tot nu toe nog op de advocatuur lag. Kortom: we gaan nog veel meer horen van Forward!

1603_logo-forward

Voor meer informatie over de activiteiten van Forward kan worden aangesloten bij de LinkedIn pagina van Legal LGBT Network Forward. Kantoren zijn van harte welkom om contact op te nemen met Menno of Boudewijn (mgeusens@jonesday.com of boudewijn.smit@nautadutilh.com) voor meer informatie over de mogelijkheid om Forward Friend te worden.