‘In al onze medewerkers schuilt idealisme’

Op een prachtige locatie aan de Prinsengracht bezoekt de redactie voor deze editie van Founders Kiliç Advocatuur. Het kantoor is met name gefocust op het regulier vreemdelingenrecht. Kiliç Advocatuur is de redactie opgevallen vanwege het grote aantal mbo- en hbo-studentstagiaires. Oprichtster Fadime Kiliç verwelkomt de redactie hartelijk.

Tekst: Benjamin Bijl en Marloes van den Eeckhout

Op de website van Kiliç Advocatuur valt op dat dit kantoor een passie heeft voor ‘oorspronkelijke oplossingen’. Wat zijn dit? Fadime Kiliç geeft aan dat dit met name van belang is in het regulier vreemdelingenrecht. ‘Wij grijpen terug naar de kern waar een bepaalde regel eigenlijk op is gebaseerd. Denk bijvoorbeeld aan het afwijzen van een verblijfsvergunning omdat de partner net één euro te weinig verdient. Dat kan de economie wellicht schaden, maar weegt niet op tegen het belang van de betrokkenen. De procedure is erg formalistisch. Wij grijpen terug naar waar de hele procedure voor is bedoeld, waar de regels voor zijn ontwikkeld (naar de oorsprong dus). Het gaat erom dat je mensenrechten en kinderrechten accepteert en respecteert en dat je het gezinsleven mogelijk maakt. In onze verdediging komt vaak terug dat we die herinnering terugroepen’.
Kiliç geeft aan dat er veel mogelijk blijkt, soms bij de IND maar met name bij de rechter. ‘Zelfs op het laatste moment kan een persoon het vliegtuig nog uit als hij ten onrechte wordt uitgezet. Zover kunnen we gaan en dat is voor mij een enorme uitdaging.’ Kiliç geeft aan dat als zij een zaak wint op een principieel punt, dat gevolgen heeft voor honderden anderen. ‘Als advocaat ben je dus enorm invloedrijk. Ik wil de betrokkenen helpen.’

founders-kilic

Ghanese cliënten
Na het afstuderen van Kiliç startte ze bij De Zeeuw Advocaten, ze werd in 2004 beëdigd als advocaat. ‘Mijn patroon, mr. De Zeeuw, was 20 jaar betrokken in het vreemdelingenrecht en had heel goede contacten met Ghanese cliënten in Nederland. Dat is een redelijk kleine groep, zo’n 10.000 personen. Hij kwam in de Ghanese buurthuizen, op de Ghanese radio, hij was daar helemaal in thuis. Na zijn pensioen heb ik zijn rol overgenomen.’ Kiliç Advocatuur houdt daarom één keer per week spreekuur in Amsterdam Zuidoost bij de Ghanese stichting Akasanoma. Kiliç is bekend met de cultuur, kent het Ghanees recht een beetje en weet hoe het in Ghana werkt en geregeld is. ‘We kunnen dat goed gebruiken in onze verdediging.’ Procedures voor Ghanese cliënten zien met name op problemen met verblijfsvergunningen op basis van gezinshereniging. Ghana was een probleemland. Momenteel loopt er een zogenaamd ‘Accra-project’, dat inhoudt dat bijna alle documenten uit Ghana in twijfel worden getrokken. ‘Erg onrechtvaardig, dus ik klaag momenteel ook bij de Europese Commissie’, aldus Kiliç. Op haar bureau prijken allerlei souvenir-achtige attributen uit Ghana, extra bedankjes voor bewezen diensten. Voorts heeft Kiliç Advocatuur een groot Turks netwerk. ‘Denk daarbij aan de bekende vakantieliefdes die herenigd willen worden.’

In 2009 is Kiliç voor zichzelf gestart samen met twee collega’s als Westerpark Advocaten. ‘In 2011 zijn we uit elkaar gegaan en ben ik met mijn team verder gegaan als Kiliç Advocatuur.’ Kiliç Advocatuur is ook actief in het personen- en familierecht, wat de focus is van kantoorgenoot Lerna Matpanözer.

Veel student-stagiars
Het valt op dat er veel mbo- en hbo-studenten stage lopen bij Kiliç Advocatuur. De samenstelling van het kantoor wisselt daardoor regelmatig: momenteel zijn zij met negen personen. ‘Elke periode hebben wij een derde- of vierdejaars hbo-rechtenstudent. Momenteel loopt een vierdejaarsstudent stage die onderzoek doet naar de Wet Inburgering. Het is hartstikke goed dat er op deze manier goed onderzoek wordt gedaan naar die wet, want die rammelt aan alle kanten.’ Ook heeft Kiliç Advocatuur op dit moment een mbo-stagiair, een aantal juristen, een office manager en ondersteuning in de financiële boekhouding. Iedereen staat op de website. ‘Dat vind ik belangrijk. Het is teamwork, we doen het met z’n allen’, aldus Kiliç.

Laagdrempelig
Het kantoor kent een open, laagdrempelige werksfeer. ‘Het is redelijk ongebruikelijk dat twee advocaten zoveel ondersteuning hebben, maar we werken samen met elkaar. De stagiaires doen jurisprudentieonderzoek of doen feitenonderzoek in een specifiek dossier.’ Ook worden cliënten bijgestaan door een jurist en lopen zij mee bij het spreekuur in Amsterdam Zuidoost. ‘We worden als advocaten ontlast door de ondersteuning, ik denk veel meer dan op andere kantoren.’

Maar hoe vind je goede ondersteuning? Kiliç heeft zitting in de hbo-commissie van de Hogeschool Amsterdam, waardoor zij vanuit de praktijk aangeeft waarnaar advocatenkantoren op zoek zijn in een student. Op haar beurt kan zij vervolgens de beste studenten eruit pikken om bij haar stage te lopen. ‘Als je de juiste te pakken hebt, is dat erg behulpzaam in de praktijk. Hbo-studenten zijn erg praktisch onderlegd, waardoor zij sneller inzetbaar zijn in de praktijk met jurisprudentie-onderzoeken en het schrijven van brieven. wo-studenten zijn theoretischer onderlegd en het is lastig om hen in de relatief korte periode van een stage dergelijke vaardigheden bij te brengen.’ Wat opvalt is dat op dit moment alleen vrouwen op de website van Kiliç Advocatuur staan. ‘Dat is onbedoeld. Vrouwen zijn op dit moment vaak gewoon de beste studenten. We hebben trouwens wel één man, die moeten we nog toevoegen aan de website.’

Hecht team
Kiliç geeft aan dat het team enorm hecht is. Bijna een soort familie. ‘We lunchen altijd met elkaar en er heerst geen hiërarchie op kantoor. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de Nacht van de Vluchteling gelopen met elkaar, we borrelen regelmatig samen en we zijn zelfs met elkaar op vakantie geweest.’ Vanuit dat uitgangspunt zet iedereen zich dubbel en dwars in op kantoor en wordt er uiteraard hard gewerkt. Uitbreiden om uit te breiden past dus niet bij het kantoor, het is belangrijker om deze sfeer te behouden. Het kantoor is momenteel wel op zoek naar één advocaat, maar die persoon moet dus wel goed passen in het team. Zo zet het kantoor geen vacature online, maar proberen zij uit het eigen netwerk een geschikte kandidaat te vinden.

Maatschappelijk betrokken
Kiliç Advocatuur is ook erg maatschappelijk betrokken. Zo zijn zij bijvoorbeeld betrokken bij een beroepskeuzebeurs voor groep 8 kinderen uit Amsterdam. Daar simuleert het kantoor een moot court, om op die manier jongeren enthousiast te maken voor het vak. ‘Ook praten we regelmatig op middelbare scholen, om een rolmodel te kunnen zijn voor anderen. Het is een herkenning vanuit mijn eigen achtergrond. Ik ben zelf opgegroeid in Amsterdam-West en ben kind van een gastarbeidersgezin. Ik ben dus erg gevoelig voor het sociale aspect en vind het mooi om op deze manier wellicht anderen te inspireren.’ Dat is ook de gedachte achter het werken met zoveel stagiaires: anderen motiveren en enthousiasmeren voor het vak.
Kiliç Advocatuur is een broeinest voor nieuw talent en heeft teamspirit en gedrevenheid hoog in het vaandel. ‘In al onze medewerkers schuilt een idealisme.’ Ook onderscheidt Kiliç Advocatuur zich van andere advocatenkantoren gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht door onder andere het aantal collega’s, de gemiddelde leeftijd op kantoor en de presentatie naar buiten toe: de locatie, de maatschappelijke betrokkenheid en er wordt zelfs getwitterd.
Kiliç Advocatuur heeft de redactie geïnspireerd en wij wensen het kantoor dan ook alle goeds voor de toekomst!