In juni 2016 startten Remko Roosjen en Martin Krüger MAAK advocaten, een kantoor met een duidelijke focus op de maakindustrie. Vijf jaar later en vier verhuizingen verder vertelt Remko over de oprichting van het kantoor, de groei en de toekomst.

Tekst: Mayk Koria

Kijkend vanuit het monumentale Kraanspoor naar het Gerechtshof, dat aan de overkant van het IJ ligt, vertelt Remko tevreden te zijn met de huidige locatie van het kantoor. “Het is makkelijk bereikbaar voor cliënten en onze mensen en het is altijd levendig op het IJ.”

Start

Eenmaal aan tafel vertelt Remko dat hij al ruim tien jaar bevriend is met zijn van origine Duitse compagnon Martin. Ze kennen elkaar van een advocatenkantoor waar Remko als advocaat werkzaam was en Martin ervaring opdeed als student-stagiair. De band met Duitsland was Remko ook niet vreemd: hij groeide op aan de grensstreek en zijn praktijk bestond al deels uit Duitstalige cliënten. Naast de affiniteit met Duitsland hadden de heren een goede klik. Na de stageperiode bleven ze contact houden en werd Martin advocaat bij een groot kantoor.

“Ik zei destijds al vaker als grap tegen Martin: we gaan ooit samen een kantoor oprichten. Martin als specialist EU-productregelgeving en ik met een focus op de commerciële uitdagingen voor organisaties. Oftewel, full service aanbieden op de strategische uitdagingen van maakbedrijven.” Dit idee werd nieuw leven in geblazen toen Remko toevalligerwijs na een switch naar hetzelfde kantoor ging én op dezelfde sectie terechtkwam.

Remko blikt met een positief gevoel terug op zijn eerdere werkgevers: “Je probeert bij elk kantoor een beetje bagage mee te nemen waar je wat mee kunt. Dat ik graag wilde ondernemen stond wel vast. Om daar zo blanco mogelijk in te stappen, wilde ik ervaren hoe het is om vanaf nul te beginnen en dan een bedrijf op te bouwen.”

Martin bleek hetzelfde te ervaren. Na menige brainstormsessie kwamen de oprichters tot de conclusie dat ze de sprong in het diepe maar eens moesten wagen. Martin zou zich, zoals al eerder was voorgenomen, toeleggen op de CE-markering in het kader van de EU-productregelgeving, wat op dit moment een grote pijler van het kantoor is. Remko zou zich toeleggen op het distributieproces voor de maakbedrijven.

De knoop werd doorgehakt en er ontstond een plan om in september 2016 te beginnen met het kantoor. De uitgestippelde route wijzigde ietwat tijdens een memorabel cafébezoek in januari 2016, toen Remko en Martin elkaar vertelden dat ze beiden in augustus vader zouden worden. “Het was natuurlijk puur toeval, en we zagen de humor er wel van in. Toch zaten we direct met een dilemma, want in september zou het kantoor opengaan en in de maand daarvoor verwachtten we beiden een kind. Dat zijn wel heel veel events bij elkaar. Hoe pakken we dat aan? Uitstel van de opening leek het meest voor de hand te liggen, maar dit zou wel leiden tot meer onzekerheid. Daarom hebben we de vaart er ingehouden en opende ons kantoor zijn deuren twee maanden eerder, op 1 juni 2016.”

Groei

In 2016 begonnen de oprichters in een werkverzamelgebouw aan de Weesperstraat met slechts twee bureaus en een paar dossierkasten. “Ik herinner me die tijd nog goed. We hadden vrijwel meteen een tamelijk omvangrijke zaak te pakken. Toen er diverse dozen met stukken van de andere kant binnenkwamen, dacht ik wel dat we niet drie van dit soort grote procedures tegelijk zouden moeten hebben, want dan was er niet voldoende ruimte!” Vijf jaar en vier verhuizingen later telt het kantoor negen advocaten, twee juristen en enkele ondersteunende medewerkers. In 2019 heeft advocaat Renso van Wieringhen Borski zich als partner (Corporate / M&A) bij MAAK aangesloten. Hij richt zich meer op de vennootschapsrechtelijke vraagstukken van de industrie.

Opvallend is dat een deel van de mensen van MAAK zich na de Covid19-uitbraak heeft aangesloten. Ondanks de afstand en de nieuwe manier van werken ging dat boven verwachting goed, aldus Remko. “Het voordeel is dat het kantoor al vanaf het begin volledig gedigitaliseerd is. Het werken vanuit huis was voor ons qua infrastructuur dus geen belemmering. Met bijpassende bureaus en beeldschermen voor onze mensen waren we meteen up and running. De grootste uitdaging van deze tijd blijft het contact met onze mensen. Weten hoe het met ze gaat, wat ze gaan doen, en hoe ze zich ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag hebben we elke ochtend een online overleg en ook daarbuiten zetten we in op zoveel mogelijk contactmomenten.” 

Toekomst

Op de vraag wanneer zij weer gaan verhuizen antwoordt Remko grappend “over twee jaar”. Hij is tevreden over de ontwikkeling van het kantoor. “Voor veel maakbedrijven zijn we het ‘go to’ kantoor geworden, dat is mooi om te zien. Ook veel advocaten bellen ons voor vragen over bijvoorbeeld CE-markering. Die productregels worden steeds belangrijker.” Een deel van de werknemers is van oorsprong Duits, waardoor zonder moeite kan worden gecommuniceerd met Duitstalige partijen. Volgens Remko kan het kantoor zich hierdoor, naast de marktfocus, onderscheiden van andere Amsterdamse kantoren.

De ambitie van Remko is niet om per se een groot kantoor te worden. “Focus houden op wat je doet en waar je voor staat is voor ons het belangrijkst. We ontvangen vaker aanvragen die we niet aannemen, omdat ze niet binnen onze focus passen. Groter worden doen we alleen als we de behoefte vanuit de industrie zien toenemen of wanneer er extra slagkracht nodig is om grotere zaken of overnames te verwerken.”