‘We proberen er samen echt iets leuks van te maken’

In het mooie NoMA-gebouw worden we ontvangen door drie van de founders van het in april 2019 opgerichte advocatenkantoor Ysquare, een nichekantoor gericht op commerciële geschillenbeslechting. ‘Eenieder die er nu werkt draagt bij aan de vormgeving van het ­kantoor en is verantwoordelijk voor de huidige uitstraling’.

Tekst: Benjamin Bijl en Mayk Koria

Bij het uitkomen van dit blad werken zeven advocaten en een officemanager bij Ysquare. Bij de formele start van het kantoor bestond het nog uit vier (de ‘square’ uit de naam van het kantoor) advocaten. Dat waren Robbert Jan van der Weijden, Jan van Nass, Margriet de Boer en Marc Ynzonides. Kort daarna sluiten Kirstin van der Bruggen-Nijburg en Rufus Abeln zich aan. Recent is daar Bregje Korthals Altes bijgekomen, en heeft het kantoor in Brigitte van Wanrooij een officemanager gevonden. Zodoende telt het kantoor inmiddels een dubbele ‘square’. Hoewel Ysquare met vier advocaten is begonnen, zit men met elkaar nog steeds in de opbouwende/vormgevende fase van het kantoor. Het maakt daarom volgens Van der Weijden niet uit met wie we spreken omdat ieder van de advocaten een founder is in de zin van deze rubriek. We spreken met Van der Weijden, De Boer en Abeln in een kantoor dat wegens uitbreiding alweer moest worden verbouwd. Het gaat klaarblijkelijk goed.

 

Zittend v.l.n.r. Jan van Nass, Brigitte van Wanrooij en Marc Ynzonides. Staand v.l.n.r. Margriet de Boer,
Robbert Jan van der Weijden, Kirstin van der Bruggen-Nijburg, Rufus Abeln en Bregje Korthals Altes.

Commerciële geschillenbeslechting
Het idee is ontstaan nadat Ynzonides wegging bij De Brauw na een jarenlange carrière als advocaat in de commercial litigation and arbitration. Hij wilde iets compleet anders doen, maar zoals we wel vaker zien kruipt het advocatenbloed waar het niet gaan kan. Hij kende De Boer al van hun gemeenschappelijke oude kantoor. Van Nass was op zijn beurt ook een goede bekende van Ynzonides en De Boer, en in dezelfde periode werden Van der Weijden en Ynzonides via een goede gemeenschappelijke kennis op elkaars pad gebracht. Van der Weijden liep al even met het idee rond om na zijn tijd bij Stibbe precies dat te doen waar Ynzonides, De Boer en Van Nass ook over dachten: een nieuw nichekantoor starten, puur gericht op commerciële geschillenbeslechting. Uiteindelijk gold voor alle vier dat het een kwestie was van ‘the right time, the right people’. Hoewel Ysquare in diverse opzichten anders is dan de meeste grote Zuidas-kantoren, richten de advocaten zich wel nog steeds op hetzelfde type cliënten en zaken als zij van hun vorige kantoren gewend waren. Bij dat soort zaken en cliënten past een locatie met de bereikbaarheid en de uitstraling van de Zuidas.

‘Het moet in ieder geval een nichekantoor blijven en ­zeker geen full-service kantoor’

Ze hadden al snel door dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. ‘Na twee of drie keer eten met z’n vieren bleek het goed te klikken en toen hebben we meteen besloten om het te gaan doen’, zegt Van der Weijden. Na het bespreken van de belangrijkste elementen (uitgangspunten en filosofie kantoor, type cliënten en zaken, etc.) was het al heel snel duidelijk hoe het kantoor eruit zou gaan zien. Op de vraag waarom de advocaten er zo snel vertrouwen in hadden, vertelt De Boer dat zij Ynzonides al goed kende en het met de rest zo goed klikte dat er geen enkele twijfel was. Het proces kon de advocaten niet snel genoeg meer gaan. Van der Bruggen-Nijburg en daarna ook Abeln (beiden lange tijd verbonden geweest aan De Brauw) zagen het van een afstand gebeuren en waren ieder enthousiast om zich aan te sluiten. Zij meldden zich kort na elkaar bij het startende kantoor en het bleek erg goed te klikken.

Cliëntenportefeuille
De advocaten begonnen op De Boer na, met een lege agenda. Op de vraag hoe het kan dat men het kantoor weet te vinden en binnen afzienbare tijd een goede cliëntenportefeuille is opgebouwd, vertelt Van der Weijden dat zij al vrij snel na de start een aantal mooie doorverwijzingen kregen vanuit hun netwerk. Allen komen van grote kantoren die in de top van de markt opereren en waar dergelijke kantoren belangenconflicten hebben of een zaak om andere reden niet kunnen doen, wordt rondgekeken waar de zaak kan worden ondergebracht. Doordat die kantoren op hun beurt de advocaten van Ysquare goed kennen, weten de verwijzende advocaten dat de cliënt in goede handen is. En dat is precies de kracht van het kantoor: hoogwaardige dienstverlening zoals bij de kantoren waar men vandaan komt, alleen nu in niche-verband. De advocaten hadden van tevoren alles al doorgeëxerceerd: met wie zijn we? Wat voor type zaken kunnen we aan? Welke rechtsgebieden gaan we bestrijken? Waar zit ons netwerk? Verwachten we daar werk van? Er is van tevoren over veel zaken nagedacht, maar je weet natuurlijk niet hoe het daadwerkelijk gaat lopen, wat juist ook het interessante is van deze fase en hoort bij het ondernemen. ‘Het geeft veel energie’, aldus Abeln. Hij vertelt dat de mogelijkheid een kantoor op te bouwen naar eigen inzichten, een van de gemeenschappelijke drives is van de advocaten van Ysquare. ‘Juist dat zorgt voor een enorme bevlogenheid.’

Die bevlogenheid zien cliënten ook terug in de aanpak van zaken. Er wordt bevestigend geantwoord op de vraag of wij te maken hebben met ‘vakidioten’. De advocaten zouden het heel mooi vinden als meer mensen zich melden met een ambitie om het vak uit te oefenen op het hoogste niveau. Het voornemen is dan ook op korte termijn al een of twee jonge medewerkers aan te trekken. Het kantoor moet echter niet te groot worden en men houdt de groei beheersbaar. ‘Het moet in ieder geval een nichekantoor blijven en zeker geen full-service kantoor worden’. De niche is commerciële geschillenbeslechting en daar wordt strak aan vastgehouden. Verder staat plezier in het werk hoog in het vaandel. Zo wordt Ynzonides nog regelmatig benaderd voor cassatiezaken, maar die wijst hij steevast af. Hij heeft de nodige ervaring met dit soort zaken, maar vindt procederen in feitelijke instantie het allerleukst. Behalve het echte advocatenwerk heeft ieder wel een of meer nevenactiviteiten waar hij of zij graag tijd aan besteedt: de een publiceert, de ander geeft cursus en weer een ander is arbiter of rechter- of raadsheer-plaatsvervanger of lid van een raad van commissarissen.

Derde square
Grappend vertellen de advocaten dat vandaag de nieuwe printer is gekomen. Verder hebben ze net een kleine verbouwing achter de rug. Hoewel het kantoor pas recent van start is gegaan, is er ruimte nodig voor de nieuwe aanwinsten die in maart beginnen, Bregje Korthals Altes (tot eind vorig jaar partner bij De Brauw) en Brigitte van Wanrooij. De eerste verbouwing is dus al een feit en er kan nu tot twaalf advocaten worden uitgebreid, toevalligerwijs een derde square. Nu het kantoor staat, kan langzaamaan worden gezocht naar jonge advocaten. Het is goed voor de diversiteit binnen kantoor om over het hele spectrum van ervaringsjaren advocaten te hebben binnen Ysquare, vertelt De Boer. Met de nieuwe aanwinsten zit het ook met de man-vrouw verhouding inmiddels goed. Tot tevredenheid van De Boer, die thuis drie zoons heeft en een kantoor startte met drie heren.

Hoogwaardige dienstverlening
In hun bescheidenheid stellen de advocaten dat ze te weinig weten van andere kantoren om hun eigen kantoor uniek te noemen. Er zijn wel heel duidelijke kenmerken. ‘De focus van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van commerciële geschillenbeslechting voor cliënten en zaken in het hogere segment’. Alleen door een niche-kantoor te blijven kan die hoogste kwaliteit worden gewaarborgd en kunnen de advocaten zich blijven richten op het behandelen van mooie zaken, waarbij ‘mooi’ niet alleen ‘groot’ is. Het gaat ook om de complexiteit van de zaak en de manier van behandelen. Dit kunnen zelfs pro-deo zaken zijn, die het kantoor inmiddels ook behandelt.
De sleutel van het huidige succes ligt ook in het ‘samen-aspect’. Alle belangrijke beslissingen worden samen genomen en er wordt veel tijd aan het teamgevoel besteed. Tijdens etentjes (met het thuisfront erbij), weekendretraites en een ski-reis wordt gebouwd aan het kantoor en de goede band met elkaar verstevigd. ‘We proberen er samen echt iets leuks van te maken’.

Bij het afscheid nemen komt Ynzonides (die van de ‘Y’ in de kantoornaam) nog even binnen op zoek naar chocolade. Het gesprek duurde te lang, vertelt Ynzonides grappend terwijl hij zich aan ons voorstelt. Dat het gesprek lang duurde is juist, maar dat komt vaker voor als advocaten op een ongedwongen sfeer bevlogen over hun vak vertellen.