Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, heeft op 14 maart de Geuzenpenning 2022 uitgereikt aan Lawyers for Lawyers. De ceremonie vond plaats in de Grote Kerk van Vlaardingen.

Lawyers for Lawyers ontving de Geuzenpenning voor het werk dat de organisatie doet voor advocaten wereldwijd die vanwege hun werk moeilijkheden ondervinden en risico lopen. Volgens voorzitter Kathleen Ferrier van de Stichting Geuzenpenning is een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van advocaten onmisbaar in een rechtstaat en van groot belang voor de bescherming van mensenrechten overal ter wereld.

Kathleen Ferrier overhandigt de oorkonde bij de Geuzenpenning aan Irma van den Berg van Lawyers for Lawyers.

Tijdens haar speech bedankte L4L-voorzitter Irma van den Berg het bestuur van de stichting Geuzenpenning voor het toekennen van de Geuzenpenning aan Lawyers for Lawyers. Ze benadrukte de essentiële rol van advocaten in de rechtsstaat. De voorzitter zei dat de organisatie vele dappere advocaten heeft ontmoet uit China, Colombia, Turkije, Zimbabwe en een groot aantal andere landen, die hun eigen leven riskeren om mensen te verdedigen die zelf geen stem hebben of niemand hebben om hun rechten te beschermen. Van den Berg benadrukte dat als we willen dat deze mensen worden gehoord, ook hun advocaten moeten worden beschermd.

In het slot van haar speech sprak de L4L-voorzitter over het belang van internationale aandacht voor het werk van internationale advocaten die hun werk niet vrij en zonder gevaar kunnen uitoefenen. Ze eindigde door te stellen dat Lawyers for Lawyers blij is dat de stichting Geuzenpenning de rechtstaat en de rol van advocaten daarin zo nadrukkelijk in de schijnwerpers zet. “Juist nu de rechtstaat in vele landen, ook in Europa, onder druk staat. Deze erkenning moedigt ons aan om de schijnwerpers te blijven zetten op onze collega-advocaten, om wie het gaat.”

Geuzenpenning

De Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenpenning. Deze organisatie is opgericht door voormalige Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen.  Sinds 1987 is de Geuzenpenning al aan diverse organisaties en personen toegekend.