In een artikel van 5 januari jl. wijst Mr-Online op de toegenomen instroom van advocaten in Nederland. Na enkele jaren van afname van het aantal advocaat-stagiaires en een flinke dip in 2014, is het aantal nieuwkomers op het landelijke tableau in 2015 voor het eerst toegenomen. Ondanks dat het aantal fors minder is dan in 2007, waarin het recordaantal van 1360 stagiaires beëdigd werd, lijkt het economisch herstel met een stijging van het aantal beëdigingen van 18 procent ten opzichte van het vorige jaar duidelijk zichtbaar.

Landelijk lijkt de instroom van nieuwe advocaten uit een dal te komen, maar hoe zit dat eigenlijk in het arrondissement Amsterdam? De komende maand februari zullen 127 stagiaires beëdigd worden bij de rechtbank Amsterdam. Wanneer je dit aantal vergelijkt met de starters aan de Beroepsopleiding in andere jaren, dan kun je stellen dat dit een fors aantal is. De afgelopen 10 jaar werden in de maand februari gemiddeld 100 stagiaires beëdigd en in dezelfde maand vorig jaar werden 97 stagiaires aan het tableau toegevoegd. Het aantal nieuwkomers op de Amsterdamse advocatenkantoren ligt dit jaar daarmee maar liefst 30 % hoger ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Het is de vraag of het grote aantal nieuwkomers bij de aankomende beëdigingsronde deel is van een stijgende trend. Wanneer we kijken naar het aantal beëdigingen van stagiaires in de afgelopen jaren, dan zien we dat het aantal in Amsterdam behoorlijk constant is gebleven. Slechts in 2008 is een kleine piek op te merken en in 2009 en 2014 een geringe afname van het aantal nieuwe advocaat-stagiaires. In tegenstelling tot de landelijke cijfers, waar vanaf 2007 tot vorig jaar een duidelijk keldering van het aantal nieuwkomers te zien is, schommelt het aantal beëdigingen in Amsterdam rond het gemiddelde van iets minder dan 400 per jaar. In 2015 lag het aantal nieuwkomers in Amsterdam precies op het gemiddelde met een aantal van 390 advocaat-stagiaires.

grafiek beedigingen

De Amsterdamse balie bestaat al enkele jaren uit ongeveer 5000 advocaten. In 2011 is tijdens een feestelijke zitting de 5000ste advocaat beëdigd en sindsdien ligt het aantal leden net iets boven dit magische getal. Van deze ruim 5000 advocaten is een ruime meerderheid van 60 % man, maar het aandeel vrouwen neemt in snel tempo toe. De afgelopen 10 jaar is de instroom van vrouwelijke advocaten gemiddeld 5 % hoger hoger dan de instroom van mannelijke advocaten. Ook tijdens de komende februaribeëdiging ligt het aandeel vrouwen duidelijk hoger; 74 vrouwelijke stagiaires zullen verwelkomd worden tegenover 59 mannelijke stagiaires. Hoewel het moeilijk in te schatten is of het aantal advocaten op het Amsterdamse tableau in de komende jaren nog flink zal toenemen, is het wél duidelijk dat het aandeel vrouwen in snel tempo zal vermeerderen.

Door: Rikke Vrieling