Axon

Axon is gespecialiseerd in life sciences – alles dat te maken heeft met geneesmiddelen, biotechnologie, medische technologie en voedsel. Een toekomstgerichte sector waar de ontwikkelingen razendsnel gaan. Het ABB sprak met de oprichters en hun collega’s. ‘2018 wordt het life sciences jaar’.

Tekst: Marloes van den Eeckhout en Lara Smeets

Tijdens de eerste contacten lijken we met twee founding partners om tafel te gaan zitten, maar eenmaal aangekomen op kantoor worden er een paar stoelen meer aangeschoven. ‘Karin en Hanneke schuiven ook aan’, krijgen we te horen. ‘We zijn met z’n vieren (Carine van den Brink, Erik Vollebregt, Karin Verzijden en Hanneke-Laster-Nijland) en maken geen onderscheid in founder of niet.’ De sfeer is ontspannen en ondanks de vroege morgen staan er koekjes op tafel.

Het hele team van Axon bijeen. (foto: Martijn Steiner Lovisa De Beeldunie).

Bij binnentreden van het pand kan de naam van het kantoor je niet ontgaan, althans voor zover je thuis bent in de medische wereld. De ramen zijn voorzien van afbeeldingen van een axon, een dunne uitloper van een neuron, een zenuwuitloper. De keuze voor deze naam is bewust gemaakt. ’Axon is naar onze mening toch een hippe naam! Het begint met A, praktisch, en er zit een X is, waardoor het krachtig overkomt. Verder is het direct herkenbaar voor onze relaties uit de sector, aangezien het de medische achtergrond aangeeft’.

Maar niet alleen over de naam is goed nagedacht. Vanaf de start van kantoor in september 2011 is er gewerkt met een duidelijke visie en is de keuze gemaakt om enkel te opereren in de sector Life Sciences. ‘Onafhankelijk van elkaar hebben we altijd gezegd: we willen in de life sciences. Dat klinkt heel logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Want op het moment dat je dat dus doet beperk je je doelgroep heel erg. Ofwel, je kan een kunstje en iedereen die dat wil kan dan bij me komen voor hulp. Of je zegt: ik kijk naar een hele specifieke doelgroep en kijk naar wat die doelgroep nodig heeft. Dat betekent ook dat als iemand niet in die doelgroep zit, die hier niets te zoeken heeft.’

Vier pijlers
Axon kan door de samenstelling van de partners die ieder hun eigen expertise meebrengen een uitgebreid pakket aan diensten leveren. ‘We zijn geen full service kantoor, maar opereren wel op alle gebieden waarvan wij menen die je moet beheersen wil je een rol spelen in de sector life sciences. Er zijn in principe vier pijlers binnen kantoor, te weten het regulatoire stuk, het intellectueel eigendom – met name octrooien – , de farmaceutische contracten en ten slotte de corporate kant met financiering, fusies en overnames. Privacy is ook een belangrijk deelgebied. Dat viel eerder onder het regulatoire deel, maar kan met de aankomende wetgeving ook wel als aparte pijler worden gezien.’ Verder komt goed naar voren dat naast de variëteit in deelgebieden binnen de sector binnen Axon zowel een advies- als procespraktijk wordt gevoerd. ‘We vechten ook redelijk wat op regulatoir gebied, bijvoorbeeld tegen de inspectie voor de gezondheidszorg’.

Tweede basis
Naast de juridische achtergrond hebben eigenlijk alle advocaten van Axon een tweede basis wat betreft studie en ervaring. Dat varieert van een studie geneeskunde of farmacie tot werkervaring bij de Inspectie of het Leids Universitair Medisch Centrum. ‘Wij zijn science based lawyers. Dat is niet alleen window dressing, want wij geven hier daadwerkelijk inhoud aan. Dat is voor ons belangrijk, want als we de taal van de klanten spreken, gaat het allemaal veel makkelijker. We weten veel meer dan enkel het juridische deel. We zijn voor de toekomst bezig om het duale ook steeds meer in te zetten. 90 procent van onze klanten hebben een PhD. Wij hebben te maken met nerds, met wie de communicatie veel makkelijker gaat als je die science based achtergrond hebt’.
Al verder pratend over de sector en de ontwikkelingen daarbinnen komen we dan eindelijk toch toe aan de hamvraag: Wat is life sciences precies? ‘Alle juridische zaken die te maken hebben met geneesmiddelen, biotechnologie, medische technologie en voedsel. Of nog breder: alle juridische zaken die te maken hebben met wetenschap rondom levende dingen. Er is ook geregeld sprake van een overlap op deze gebieden, waardoor we te maken krijgen met kwalificatievraagstukken. Valt het onder geneesmiddelen of voedsel en welke regels zijn dan van toepassing?’

Na een spervuur aan voorbeelden waar de diversiteit vanaf spat komt als afsluitende opmerking nog naar voren dat het dus eigenlijk best wel een vaag begrip is, die life sciences. Maar hoe breed ook, Axon heeft wel duidelijk de keuze gemaakt om enkel de cure-kant aan te bieden en dus niet die van de care. Axon is geen zorgkantoor.
In de diverse voorbeelden die gedurende het gesprek worden genoemd blijkt ook hoe inventief de sector is. Erik vertelt hoe hij in een week werkt met een bedrijf dat zich bezighoudt met op maat gemaakte hartkleppen van varkensbestanddelen tot deep brain stimulation en de mogelijkheid om een chip in iemands hoofd te plaatsen waardoor die persoon in een keer een absoluut geheugen krijgt. ‘Wat tot vijf jaar geleden science fiction was zie ik nu in mijn praktijk voorbij komen’. Dat is ook wat de advocaten van Axon zo mooi vinden aan hun vak en waardoor ze zeggen dat ze een gezamenlijke passie delen die betekent dat er wordt gewerkt voor meer dan het geld. Ze werken in een sector waar het merendeel van hun cliënten echt een visie heeft. ‘Dit zijn nerds die de wereld oprecht een stukje beter willen maken.’

Bekende speler
Uit het gesprek komt goed naar voren dat de advocaten van Axon zich thuis voelen in de sector waarbinnen ze opereren. Ze kennen de markt goed en hebben veel persoonlijke contacten. ‘We weten precies wie onze cliënten zijn. Het is een mooie niche en we kunnen onze contacten ook vaak verder helpen door cliënten met elkaar te verbinden’. Axon is inmiddels ook een bekende speler in deze groeimarkt. Preventie begint steeds meer door te dringen en er is technologisch steeds meer mogelijk. Er is een toenemende mens-machine interactie, maar er zijn ook meer geneesmiddelen en hulpmiddelen. ‘Die zijn er om langer te leven, maar ook aan het begin van het leven’. Zo vertelt Erik dat hij te maken heeft gehad met prenatale genetische manipulatie.

Vanwege de bekendheid met de markt gaat het werk van Axon nog een stap verder en wordt er plaats genomen in jury’s, is er een actieve rol op conferenties en worden er lobbyposities ingenomen waarvoor er naar Brussel of de VS wordt afgereisd. ‘We krijgen vaak te horen: Jullie zijn ook overal. Dat maakt ons succesvol. We zijn een grote vis in een kleine vijver.’ Dat die vis met name groot is in reputatie en niet zozeer in grootte komt ook goed naar voren in het gesprek, aangezien er een duidelijke keuze is gemaakt om het aantal advocaten beperkt te houden. De ervaring van sommige partners binnen een groot kantoor is toch dat de focus dan niet volledig meer op life sciences ligt. Bij Axon ligt de focus er duidelijk wel nog. Er wordt zelfs geluncht met alleen maar biologische producten, eens per twee weken krijgt iedereen een stoelmassage van 20 minuten en ze hebben allemaal een statafel of een bal (met schapenkleed).

Als afsluiter vragen we wat 2018 Axon gaat brengen. ‘2018 wordt het life sciences jaar. Er komt een fors aantal producten op de markt, er zijn overnames op handen en uiteraard is de voorbereiding op de Brexit in volle gang. Zo komt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam. Als het aan ons ligt wordt 2018 ook het Axon-jaar.’