Vanochtend heeft in Den Haag het kort geding plaatsgevonden dat de strafrechtverenigingen NVSA en NVJSA hebben aangespannen tegen de Staat. Bij monde van advocaat Alberdingk Thijm is er gepleit voor een aanpassing van twee pijlers, namelijk de actieve rol van de advocaat tijdens het verhoor en de vergoeding.

De noodzaak van het kort geding was theoretisch al duidelijk, maar is in de afgelopen twee weken ook in de praktijk gebleken. Hoewel er in Amsterdam geen stakingen hebben plaatsgevonden zoals elders in het land wil dat niet zeggen dat Amsterdam geen problemen heeft gehad met het piket sinds 1 maart. Felix, voorzitter van de NVJSA: ‘Er zijn voorvallen bekend waarin een advocaat meerdere meldingen kreeg, maar niet alle verhoren kon bijwonen, aangezien hij maar op één  plaats tegelijk kan zijn. Het is lastig om mensen te vinden die willen invallen, aangezien het niet mogelijk is in te schatten hoeveel tijd ermee gemoeid gaat en de vergoeding zeer beperkt is’.  Daar komt bij dat de uitvoering ook niet altijd de schoonheidsprijs verdient. Felix: ‘Zo werd een klacht van een advocaat over het lange wachten op de start van het verhoor na hiervoor te zijn opgeroepen afgedaan met de opmerking ‘jullie willen er zo graag bij zijn’. Felix merkt over deze laatste opmerking wel op dat dit een bij hem bekend incident is, maar hieruit niet afgeleid kan worden dat dit de standaard is bij de diverse politiebureaus. Toch is er volgens Felix in de afgelopen twee weken al diverse malen een conflict tussen advocaat en politie beslecht door de officier, hetgeen de spanningen goed weergeeft.

De problemen in de praktijk blijken ook uit de tweets die volop worden geplaatst. Zo wordt er onder andere verwezen naar een artikel uit het Dagblad van het Noorden, waaruit blijkt dat er in die regio al 15 verdachten zonder verhoor naar huis zijn gestuurd, omdat deze vasthielden aan hun recht op bijstand tijdens het verhoor en deze bijstand vanwege de stakingen niet verleend kon worden. Of de stakende advocaten ongeschonden hun diensten kunnen afzeggen is nog niet bekend. Felix: ‘Kan je iemand dwingen bijstand te verlenen als de te verlenen dienst verliesgevend is en die advocaat op den duur wellicht zijn kantoor moet sluiten?’ Dat deze laatste opmerking over het sluiten van kantoor helaas niet overtrokken te noemen is blijkt wel uit het sarcastische verzoek op twitter van een advocaat (Marten Kok) aan de minister voor een karweitje. Hij had net 19 uur gewerkt voor de vaste vergoeding van € 150,- en kijkend naar zijn twitterhistorie is dit helaas geen uitzondering.

De uitkomst van het kort geding wordt in spanning afgewacht. Voor meer informatie over dit onderwerp en de achtergrond verwijs ik u naar de maart-editie van het ABB http://www.baliebulletin.nl/actueel-strafrechtadvocaten-teweer-tegen-nieuwe-regels-vergoedingen-bij-verhoor/

Door: Lara Smeets