Don Ceder, advocaat en politicus uit overtuiging

De jonge Amsterdamse advocaat Don Ceder schreef politieke geschiedenis toen hij bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen voor de ChristenUnie een zetel in de wacht sleepte. Het ABB zocht de voormalige jurist van Anti-Incasso op in zijn kantoor en sprak hem over zijn drijfveren als politicus en als advocaat. ‘In elke kracht schuilt ook een valkuil’.

Tekst: Juliette Daniels en Victor van Campen

De telefoon staat roodgloeiend als Don Ceder de deur van de ontvangstruimte opendoet. Ceder deelt het pand met Charles van Dam, zijn voormalige patroon en inspirator. De bel gaat en Ceder wordt uitgebreid gefeliciteerd door een collega-politicus van partij De Blije Burgers. Of hij mee wil doen met een nieuw ambitieus initiatief: voedsel en kleding voor duizenden Amsterdammers. Na een uitgebreid relaas geeft Ceder zijn nummer. ‘Nee, ik heb hem niet ingehuurd!’, zegt hij ons lachend.

Historische zetel
Het eerste dat Ceder deed toen hij op 23 maart hoorde dat de ChristenUnie een historische zetel had bemachtigd, was een tweet online zetten: ‘Hij is binnen’. Ceder legt uit dat de partij tijdens de vorige verkiezingen in 2014 op het nippertje geen zetel had kunnen bemachtigen. ‘Het scheelde toen 162 stemmen. Nou, dat is echt niks.’ Ceder spreekt nu vol enthousiasme: ‘Ik heb al een verkennend gesprek met de burgemeester gehad’.

De komende tijd wordt een drukke periode voor Ceder. Er zijn in de Amsterdamse gemeenteraad veel partijen met uiteenlopende standpunten. De samenwerking zal op gang moeten komen. ‘Ik zou graag het goede voorbeeld geven en mijzelf constructief opstellen. Ik hoop dat de andere partijen er ook zo naar kijken. We zullen de samenwerking aangaan. Ik kan gelukkig met veel mensen goed overweg’, zegt Ceder. Hij zal zijn werk bij de gemeenteraad de komende periode combineren met de advocatuur. ‘Mijn werkzaamheden voor de gemeenteraad zijn voorlopig parttime.’

‘De plannen die ik voor Amsterdam heb de komende periode zijn het stimuleren en ondersteunen van het maatschappelijk krachtenveld. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Zij dragen enorm bij aan het leefbaar maken van de stad. Meer naar elkaar omzien gaat bijvoorbeeld eenzaamheid tegen. De gemeente kan hierbij helpen door geld en andere middelen in te zetten om vrijwilligersorganisaties beter te bedienen. Het is niet de bedoeling dat de gemeente de werkzaamheden van deze organisaties overneemt, maar dat juist wordt gekeken en geluisterd naar de gemeenschappen en organisaties die al met hele mooie initiatieven bezig zijn. Amsterdammers zouden denk ik iets minder naar de gemeente moeten kijken wanneer een buurvrouw iets nodig heeft en zichzelf vaker de vraag stellen: wat kan ik doen om mijn buurvrouw te helpen?’

‘We moeten als gemeente vooral
even de tijd nemen om te luisteren’

‘Wat hebben deze organisaties nodig? In plaats van geld kan het bijvoorbeeld ook gaan om een ruimte om hun activiteiten te ontplooien. De gemeente kan daarin flexibel zijn, maar we moeten als gemeente vooral eens even de tijd nemen om te luisteren’, vertelt Ceder.

Tijdmachine
Op de vraag of hij een tijdmachine heeft om zijn drukke agenda bij te kunnen houden, geeft Ceder aan dat hij in principe al een aantal jaar een werkweek heeft van zes dagen. Hij vertelt dat het aankomt op vooruitplannen en flexibel zijn. Daarnaast is zijn adagium ‘sporten, goed eten en je moment pakken’. Ceder pakt dat moment door in het weekend in zijn hangmat te liggen en een paar uur naar het plafond te staren, de stilte op te zoeken, zo vertelt hij. Daarnaast gaat hij op zondag in Amsterdam naar de kerk, waar hij rust vindt en bezint. Ceder gelooft overigens ook heilig in de positieve werking van Chia-zaden en een glas warm water met citroen in de ochtend.

Ceder staat veelal mensen op toevoegingsbasis bij, maar ook steeds meer betalende klanten. Gevraagd naar wie hierbij zijn adviseur is, zegt Ceder: ‘Mijn patroon Charles van Dam. Van hem heb ik geleerd dat je in de advocatuur altijd op je allerscherpst moet zijn. Iedereen kan je vijand worden, ook je eigen cliënt. Daarom zijn goede afspraken altijd heel belangrijk’. Ceder legt uit dat hij van Van Dam de ruimte heeft gekregen zijn brede interesse te ontplooien. ‘Een goede patroon laat je opbloeien’.

‘Ik ben pas tevreden als ik
er alles aan heb gedaan’

In de drie jaar waarin hij nu bezig is heeft Ceder steeds meer geleerd om oplossingsgericht te werken. Ook zijn eigen cliënten hebben vaak niet altijd alles goed gedaan, dus is niet de schuldvraag maar het zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen vaak het uitgangspunt. ‘In het begin ging ik er meer met een gestrekt been in, en dat doe ik nog steeds bij volstrekte fouten en misstanden, maar anders stuur ik in principe niet aan op procedures. Het is voor alle partijen dan waardevoller om te bezien of een oplossing buiten de rechtbank kan worden bereikt’.

Christendom
De verworven zetel voor de ChristenUnie brengt ons op de vraag waar Ceder raakvlakken ziet tussen zijn geloof en zijn praktijk als advocaat. ‘Het christendom heeft mij meegegeven dat elk mens een persoon is van waarde: oud, jong, zwart, wit, huismoeder, bankier’, vertelt Ceder. ‘En dat werkt ook door in mijn werkwijze binnen de advocatuur, zowel de klant als de wederpartij is iemand van waarde en dient met respect en rechtvaardig behandeld te worden’.

Ceder is op dit moment werkzaam op meerdere rechtsgebieden die zijn interesse hebben: contractenrecht, familierecht, arbeidsrecht. Een algemene praktijk voeren wordt echter steeds minder gebruikelijk. Ceder gelooft in de noodzaak van specialisatie. ‘Het wordt wel lastig als je als generalist tegenover een specialist in de rechtszaal komt te staan. Daarnaast vraagt de huidige stand van de advocatuur om specialisatie. Ook de Orde stuurt erop aan. Het is overigens goed dat er toezicht is, de Orde heeft wat dat betreft een belangrijke functie. Je moet er als advocaat trouwens wel tegen kunnen dat er van alle kanten op je gelet wordt, maar als je daar tegen kunt is de advocatuur een prachtig vak’.

Rechtsstaat
We vragen hem wat hij vindt van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. ‘De toegang tot het recht wordt afhankelijk gemaakt van een rijksbegroting, dus die is in feite per regeringsperiode weer anders. Dat vind ik geen goede zaak. Wij zijn een rechtsstaat en deze moeten we bewaken. Dan is het onlogisch om een politiek gestuurde begroting te handhaven. Tegelijkertijd bestaat er een beeld van advocaten als zakkenvullers, terwijl advocaten in de sociale advocatuur voornamelijk vanuit sociale motieven cliënten bijstaan. Het moet echter wel gewoon financieel haalbaar blijven voor de betreffende advocaat’.
Krijgt hij meer cliënten nu hij een bekende Amsterdammer is? Ceder: ‘Cliënten belden me tijdens de campagne wat vaker op als ze mij op een poster zagen, met de vraag hoe het met hun zaak staat’. De toegenomen aandacht is aldus Ceder ‘op zich prima’. Hij vervolgt: ‘Die aandacht vergt wel dat ik extra scherp moet zijn op de wijze waarop ik mijn praktijk voer’.

Voorbeeld
Op de vraag wie zijn voorbeeld is, antwoordt Ceder: ‘Dat is niet een specifiek persoon. Het zijn voornamelijk mensen die ik van dichtbij meemaak of heb meegemaakt. Dat zijn mensen die mij inspireren om een beter mens te zijn en alles uit mezelf te halen. Regina Mac-Nack bijvoorbeeld, oud-Amsterdammer van het jaar. Zij heeft al meer dan tien jaar een voedselbank in Amsterdam-Zuidoost waarmee ze honderden gezinnen per week te eten geeft’.

Wanneer is Ceder tevreden? Ceder: ‘Ik ben tevreden als ik weet dat ik er alles aan gedaan heb binnen mijn macht om iets realiseren, ongeacht het resultaat. Iedereen heeft zijn eigen capaciteit en potentie en ik vind het mooi wanneer mensen streven naar het volledig benutten van hun potentie. Als iedereen zijn volle potentie zou inzetten voor elkaar, dan geloof ik dat de wereld een nog mooiere plek zou zijn’.

‘In de advocatuur kan iedereen je
vijand worden, ook je eigen cliënt’

Onmogelijke uitdagingen
Wanneer is Ceder helemaal in zijn element? ‘Ik hou van ogenschijnlijk onmogelijke uitdagingen. Stagiaire-ondernemer zijn, lijsttrekker zijn, het uiterste uit jezelf halen. Het proces is erg interessant want je leert jezelf en ook anderen kennen. De weg ernaartoe is zo leerzaam. Ik ben niet iemand die supermoedig is, hoor. Bij een nieuwe uitdating tel ik vaak gewoon tot tien en dan doe ik het’.

Voor Ceder is het een uitdaging om de focus te blijven houden. ‘In elke kracht schuilt ook een valkuil, hierdoor kan het opzoeken van uitdagingen tot gevolg hebben dat je misschien oude taken dreigt te verwaarlozen’. Ceder is erg benaderbaar en toegankelijk, zo merken wij ook.

Anti-incasso
Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid is iets dat Ceder kenmerkt. Hij vertelt dat hij het zich een aantal jaar geleden aantrok dat veel mensen niet wisten wat hun rechten waren bij incassogeschillen. Voordat hij de advocatuur in ging begon hij samen met anderen daarom met juristenkantoor Anti-incasso. Toentertijd gaf Ceder gratis workshops over de rechten en plichten van burgers bij een incassogeschil. Dat is iets wat hij vandaag de dag nog steeds doet. De cursus helpt bijvoorbeeld bij het leren lezen van juridische brieven.

Preventie en educatie
‘Ik vind het belangrijk om dergelijke workshops te blijven geven, want preventie en financiële educatie zijn wat mij betreft mogelijk nog belangrijker dan het beboeten van malafide incassobureaus. Kennis is wat dat betreft macht’.

‘Laat je niet helemaal meeslepen
in een geschil van een client’

Voordeel van de jeugd
Wij vragen Ceder of zijn jonge leeftijd (Ceder is 28) een voordeel of een nadeel is bij zijn werkzaamheden als advocaat en politicus. ‘Nieuwe cliënten keken mij in het begin bij kennis maken vreemd aan’, vertelt Ceder. ‘Ik snap het wel, want je moet jezelf bewijzen. Het heeft ook voordelen. Mensen praten anders met je. Ze vertrouwen je veel toe. Een jong advocaat die het wereldje van veel cliënten een beetje kent is wellicht een betere gesprekspartner dan een veel oudere advocaat, die eigenlijk in een totaal andere wereld leeft…’
Door de glazen voordeur van het kantoor ziet Ceder dat er buiten een cliënt staat te wachten. Wij vragen hem nog om een tip voor zijn Amsterdamse collega-advocaten. ‘Relax een beetje en laat je niet helemaal meeslepen in een geschil van een cliënt. Het is niet jouw conflict’.