in_gebroeders_lokin

Wanneer zijn jullie beëdigd?
Wij zijn samen beëdigd op 24 februari 2016.
Clemens om 18.14 en Manuel (pas) om 18.15 uur.

Wat hebben jullie hiervoor gedaan?
Manuel: ‘Net als mijn zussen en broertjes heb ik in Utrecht gestudeerd (alleen mijn zusje koos direct voor Amsterdam). Een stage bij de Hoge Raad resulteerde uiteindelijk in een promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen jaren heb ik mij mogen verdiepen in de bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen onder toeziend oog van prof. Timmerman en prof. Kroeze. Daarnaast heb ik full time gedoceerd over het ondernemingsrecht’.
Clemens: ‘Voor mij dus ook eerst studeren in Utrecht. Toen het einde van mijn studie in zicht kwam, ben ik mij gaan oriënteren op een leven erna. Na een verblijf in Parijs en twee stages ben ik overtuigd geraakt van de advocatuur en gaan solliciteren bij Van Doorne’.

Waarom hebben jullie voor de advocatuur gekozen?
Manuel: ‘Na jaren van onderzoek en doceren, leek het mij hoog tijd de praktijk eens te leren kennen. Daarbij hoop ik enkele vaardigheden op te doen in de advocatuur die niet kunnen worden verworven binnen de wetenschap’.
Clemens: ‘De advocatuur is een goede leerschool. Ik denk dat ik mij daar goed kan ontwikkelen. Daarnaast is door deze keuze de balans binnen de familie (tussen academici en praktijkjuristen) weer recht getrokken’.

Waarom hebben jullie voor jullie huidige kantoor gekozen?
Manuel: ‘Vanwege mijn ondernemingsrechtelijke achtergrond wilde ik graag beginnen bij een kantoor met een aansprekende corporate litigation praktijk. Daarnaast heb ik gekeken naar de personen onder wie en met wie ik zou komen te werken. Bij Stibbe kwam dat voor mij allemaal samen’.
Clemens: ‘Voordat ik ging solliciteren heb ik met enkele bekenden binnen Van Doorne gesproken die ik bijzonder mag en hoog heb zitten. Hierdoor kreeg ik een goed gevoel over Van Doorne. Tijdens de sollicitatieprocedure werd dit gevoel alleen maar bevestigd’.

Waar gaan jullie je mee bezig houden?
Manuel: ‘Stibbe heeft een brede ondernemingsrechtpraktijk. Ik zal mij dus gaan bezighouden met allerlei facetten van Boek 2 BW. Daarnaast hoop ik uiteraard ook betrokken te worden bij de diverse bezoldigingsvraagstukken’.
Clemens: ‘Ik mag mij de komende tijd gaan verdiepen in het arbeidsrecht’.