Wanneer bent u beëdigd?
Op 9 augustus 2017 ben ik beëdigd.

Waar bent u werkzaam?
Nadat ik in 2013 de Master Jeugdrecht aan de Universiteit van Leiden heb afgerond, ben ik als juridisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) aan de slag gegaan. Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kwetsbare kinderen. De werkzaamheden van Jeugdbescherming hebben betrekking op het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering. Daarnaast kan Jeugdbescherming ook zonder een maatregel worden ingezet.

In mijn werkzaamheden voor Jeugdbescherming adviseer en ondersteun ik medewerkers in complexe casuïstiek met een juridisch component. Op deze wijze draag ik, vanuit een juridisch perspectief, bij aan (het vergroten van) de veiligheid van kinderen. Mijn grootste drijfveer is om het verschil te kunnen maken voor deze kwetsbare kinderen zodat zij zich veilig kunnen ontwikkelen naar volwassenheid. Het belang van het kind staat centraal in mijn werkzaamheden.

Binnen Jeugdbescherming is mij de kans geboden om de stap naar de advocatuur te maken. Per 9 augustus 2017 ben ik als advocaat-stagiaire (in dienstbetrekking) werkzaam bij Jeugdbescherming.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Als juridisch adviseur werkte ik vaak nauw samen met de advocaat in dienstbetrekking van Jeugdbescherming. Hierdoor kwam ik ook vaker in aanraking met andere rechts-gebieden en kreeg ik een kijkje in de keuken van de advocatuur. Dit heeft mijn interesse voor de advocatuur vergroot. Na vier jaar te hebben gewerkt als juridisch adviseur was het tijd voor een nieuwe uitdaging en een volgende stap in mijn ontwikkeling. De advocatuur sluit hier goed op aan.

Waar gaat u zich mee bezig houden?
Bij Jeugdbescherming zal ik mij bezig (blijven) houden met het familie- en jeugdrecht, in het bijzonder de kinderbeschermingsmaatregelen, het jeugdstrafrecht en internationale kinderrechten. Daarnaast zal ik mij ook bezig gaan houden met aansprakelijkstellingen en bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Jill van den Heuvel werk bij de Jeugdbescherming