Wanneer bent u beëdigd/wordt u beëdigd?
22 februari 2017.

Wat heeft u hiervoor gedaan?
Ik kom uit Japan en ben naar Nederland gekomen toen ik 28 jaar oud was. In Japan werkte ik bij verschillende bedrijven. Toen ik in Nederland kwam, wilde ik eerst studeren om een goede basis te leggen voor een carrière in Nederland. Ik heb Nederlands recht en Belastingrecht gestudeerd vanuit de gedachte dat de kennis van lokale wet- en ­regelgeving belangrijk is en je positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij achtereenvolgens een belastingadvieskantoor en een trustkantoor voordat ik de overstap heb gemaakt naar Buren. In deze periode heb ik geleerd hoe je zakelijk met Nederlanders dient om te gaan. Ik moet zeggen dat ik heel erg moest wennen aan de cultuurverschillen.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Voorzover ik weet behoor ik tot één van de weinige personen die in het Japans over het Nederlandse recht kan praten. De advocatuur is bij uitstek de bedrijfstak waar ik
van deze specialiteit gebruik kan maken.

Waarom heeft u voor uw huidige kantoor gekozen?
Buren heeft een bloeiende, op Japan gerichte praktijk waarin drie Japanse native speakers werkzaam zijn. Daarnaast heeft Buren een jarenlange ervaring met Japanse bedrijven en de Japanse cultuur. Ik ben al anderhalf jaar werkzaam bij Buren en heb daarin van dichtbij meegemaakt hoe zij in staat zijn om als Nederlands kantoor internationaal en met andere culturen te werken. Naast de Japan Desk hebben we ook een Russische desk en een Chinese praktijk waar native speakers werkzaam zijn.

Waar gaat u zich mee bezig houden?
Ik ga mij richten op de verschillende rechtsgebieden waar ondernemingen dagelijks mee in aanraking komen, met in het bijzonder ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Natuurlijk houd ik een bijzondere focus op het adviseren van Japanse bedrijven. Juist voor deze bedrijven heb ik een unieke propositie.

Mayumi Takahashi is werkzaam bij Buren Advocaten.