Kort voor de kerst ontving het ABB het droevige bericht dat ons gewaardeerde redactielid Jeroen Wendelgelst onverwacht was overleden. Een grote schok, want hij was pas 51 jaar jong, stond midden in het leven, was een sympathiek en geïnteresseerd mens, had een rijk intellectueel leven en zat nog vol goede ideeën en plannen.

Jeroen meldde zich in coronatijd in mei 2021 aan als redacteur bij het ABB. Nadat in dat jaar de vergaderingen maandelijks via zoom plaatsvonden, was hij zodra dat kon ook “live” van de partij. Hij hield van de gezelligheid en verhaalde tijdens de bijeenkomsten over de vele reizen die hij had gemaakt. Ook kon hij heel enthousiast vertellen over zijn brede ervaring en kennis als advocaat financieel recht en ondernemingsrecht.

Maandelijks zette hij zich met veel energie en geestdrift voor de nieuwsbrief in. Hij was altijd te porren voor het maken van een interview of het bijwonen van een borrel bij een van de Amsterdamse advocatenkantoren, waar hij dan vol enthousiasme verslag van deed.

Hoewel oorspronkelijk afkomstig van de Zuid-as (waar hij zijn carrière begon bij Boekel De Nerée), had ook de sociale advocatuur zijn warme aandacht. Hij interviewde onder meer de directeur van de Praktizijns-Bibliotheek over het succesvolle Project Sociale Advocatuur en onlangs nog een stagiaire van Houthoff en een advocaat van Spuistraat 10 Advocaten over de samenwerking tussen beide kantoren, die voorziet in de detachering van advocaat-stagiaires van Houthoff bij Spuistraat 10 Advocaten om proceservaring op te doen.

En hij was nog lang niet klaar en zat boordevol plannen. Zo staan er in het verslag van de laatste vergadering nog veel van zijn ideeën waar de redactie mee verder zal gaan. Wij wensen de nabestaanden en vrienden veel sterkte bij het verwerken van het verlies en zullen zijn inbreng en betrokkenheid erg missen.

De (oud) leden van de redactie van het ABB: Diederik, Hannah, Nick, Luce, Mayk, Amy, Cock, Martin, Yna.