1509_victor_oranjeWanneer bent u beëdigd?
Ik word beëdigd op 26 augustus a.s.

Wat heeft u hiervoor gedaan?
Vanaf 1995 heb ik gewerkt voor de politie, tot 2004 in het Vreemdelingenrecht. In die tijd hebben enkele vreemdelingenrecht advocaten mij gepolst of ik bij hen als advocaat wilde komen werken. Ondanks dat ik mij vereerd voelde, heb ik daar geen gebruik van gemaakt. Ik ben als stafjurist begonnen bij de korpsleiding van de Politie Amsterdam. Mijn aandachtsgebieden: ambtenarenrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, contract- en verbintenissenrecht en klachtrecht. Ik specialiseerde me in het vinden van creatieve en juridisch houdbare afspraken voor schijnbaar onoplosbare of weerbarstige zaken.
Ik heb altijd met plezier bij de politie gewerkt, niet in het minst omdat in de politiepraktijk het hele spectrum van klein leed tot zeer ingrijpende gebeurtenissen de revue passeert. Je leert zo wel wat er in de maatschappij speelt.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
De advocatuur is blijven lonken, nu stap ik alsnog over en zie er naar uit rechtzoekenden met raad en daad bij te staan. Het knokken voor een behartenswaardig belang, overigens met oog voor wat de wederpartij drijft, is prachtig. De houdbaarheid van de te bieden oplossingen is voor mij altijd een punt van aandacht.

Waarom heeft u voor uw huidige kantoor gekozen en waar gaat u zich mee bezig houden?
Ik vind het interessant om op verschillende rechtsgebieden actief te zijn, het zwaartepunt zal vermoedelijk op het arbeids-/ambtenarenrecht komen te liggen. Paul Snijders en Maarten Witlox bieden mij deze kans. Zij kennen mij goed. Ik verwacht veel te leren en toe te kunnen voegen.