Wanneer bent u beëdigd?
Ik ben op 9 januari 2019 beëdigd als advocaat.

Wat heeft u hiervoor gedaan?
De afgelopen 5 jaar heb ik met veel plezier als senior juridisch medewerker gewerkt bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam. Ook ben ik als docent vreemdelingenrecht verbonden aan het Studiecentrum rechtspleging, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. Voordat ik bij de rechtbank kwam werken heb ik als juridisch medewerker bij een strafrechtkantoor gewerkt en bij de sector strafrecht van de Rechtbank Rotterdam.

Waarom heeft u voor uw huidige kantoor gekozen?
Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Everaert Advocaten. Het kantoor, de mensen en het rechtsgebied bevielen zo goed dat ik bij mijn afscheid riep: ‘Ik kom hier terug!’ En acht jaar later is het zover. Het is een voorrecht om te mogen werken met en (bij) te leren van collega’s die allemaal een diepe passie voor het vreemdelingenrecht hebben en om te kunnen delen in hun kennis en jarenlange ervaring.

Waar gaat u zich mee bezighouden?
Ik ga mij bezighouden met het reguliere vreemdelingenrecht. Denk hierbij aan ­nationaliteitszaken, arbeidsmigratie, gezinshereniging en Unierechtelijke verblijfsaanspraken.