In_Nynke_Bakkenes‘Ik ben in 2011 met de RAIO-opleiding begonnen. In dat kader doorloop ik een buitenstage als advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers. Ik ben op 11 november 2015 beëdigd’.

Waarom advocatuur?
‘Als RAIO ben ik werkzaam geweest als griffier, rechter en officier van justitie. Een buitenstage als advocaat biedt mij de mogelijkheid om het recht vanuit een andere invalshoek mee te maken. Omdat je het vak vanuit een ander spectrum en een andere informatiepositie uitoefent, leer je op een andere manier naar zaken kijken. Ik ben ervan overtuigd dat ervaring in de advocatuur zorgt voor meer begrip voor de positie van een advocaat en dat ervaring in de advocatuur mij – en RAIO’s in het algemeen – in de toekomst een betere officier van justitie of rechter zal maken’.

Waarom dit kantoor?
‘Prakken d’Oliveira procedeert voor de internationaal strafrechtelijke tribunalen en het legt zich verder o.a. toe op terrorisme, veiligheidsdiensten, (internationaal) activisme, oorlogsrecht en uitlevering. Hier ben ik in mijn RAIO-tijd tot nog toe slechts in zeer beperkte mate mee in aanraking gekomen, maar ik wil mij hier zeker verder in verdiepen. Het kantoor draagt bij aan maatschappelijke en juridisch wetenschappelijke discussies (bijv. afluisteren van advocaten in terreurzaken) en staat er tevens om bekend een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de overheid. Ook dit maakt het voor mij als RAIO interessant om hier een kijkje in de keuken te nemen en hierover het gesprek aan te gaan.
Ik zal mij voornamelijk toeleggen op allerhande strafzaken (commuun, financieel-economisch, uit- en overlevering, WOTS). Ook zal ik deelnemen aan het strafpiket.’