Op 20 oktober jl. hebben wij de Amerikaanse advocaat Jerry Buting mogen ontvangen. Onder leiding van Marieke Faber hebben wij die avond in College Tour-setting vragen kunnen stellen aan de advocaat uit de Netflix-serie Making a Murderer. Het was een zeer boeiende avond, waarin Buting uitgebreid uitleg gaf over morele dilemma’s, problemen in het Amerikaanse straf(proces)recht, trial by media en over het bijstaan van een verdachte die zich uiteindelijk tegen je keert. Buting sloot af met de voor ons verrassende opmerking dat – ondanks het soms bizarre verloop van de Avery-zaken – hij van mening is dat het jurysysteem te prefereren is boven een systeem met (alleen) professionele rechters.

Op 3 en 4 november vond het jaarlijkse Jonge Balie Congres plaats, dit keer in de mooie Philharmonie in Haarlem. Onder leiding van Jort Kelder werd onderzocht: wat is ‘meesterlijk spreken’ eigenlijk? Doet een (jonge) advocaat er goed aan om goed te leren ‘hoe het heurt’, of is hedendaags helder taalgebruik effectiever? Volgens Maarten Feteris (president Hoge Raad) is het dat laatste. Na afloop van het inhoudelijke gedeelte vond nog een meesterlijk feest plaats waar onder meer Def Rhymz liet zien nog niets verleerd te zijn.

Op 10 november jl. sloegen de Young Bankers Association (ABN AMRO) en de Jonge Balie de handen ineen en werd een seminar georganiseerd over Young people in old professions. Hoe verhoudt de jongste werkende generatie zich tot de gebruiken in ‘oude’ beroepen zoals de advocatuur en het bankwezen? Peter Wakkie (onder meer partner geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek) en Chris Vogelzang (Raad van Bestuur ABN AMRO) lieten hier hun licht over schijnen vanuit hun lange ervaring in deze branches, terwijl Daan Bolder (Braingineers) en Rick Schmitz (LegalThings) hierover hun visie gaven als oprichters van juridische start ups. Het was een zeer interessante middag, waarvoor wij onze leden van het organiserend comité Louis van Roessel (De Brauw) en Casper Rooijakkers (Eversheds) hartelijk bedanken!

Door: Tjerk Sigterman