Deze bijdrage staat in het teken van een zeer bijzondere aangelegenheid, te weten de tachtigste verjaardag van de Jonge Balie Amsterdam. Dit zestiende lustrum, getiteld het “DPA Professionals Lustrum XVI: Lawyer’s Paradise”, wordt van 17 tot en met 19 juli 2019 uitgebreid gevierd met een veelzijdig programma. Het belooft een fantastisch evenement te worden! Voor meer informatie over ons lustrum, kunt u kijken op www.lustrumjba.nl.

Woensdag 17 juli 2019: Lexence Lustrumsymposium

Op woensdagavond 17 juli 2019 zal een bijzonder lustrumsymposium plaatsvinden.

Tijdens deze avond wordt door vermaarde sprekers gereflecteerd op een van de belangwekkendste thema’s van het moment: de rol van het (aansprakelijkheids)recht en van rechtszaken in het kader van klimaatverandering.

Dit thema is bijzonder actueel, nu over de hele wereld zogeheten klimaatzaken zijn begonnen en ook in Nederland deze ontwikkeling voet aan de grond heeft gekregen met bijvoorbeeld de ‘Urgenda-zaak’ of de ‘Shell-klimaatzaak’.

 

Het thema mag zich in een brede belangstelling verheugen en de Jonge Balie Amsterdam is dan ook enthousiast over de bijzondere sprekers die aan het Lexence Lustrumsymposium zullen bijdragen.

De eerste spreker is prof. mr. Jaap Spier, voormalig Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en thans hoogleraar Law and Global Challenges aan de UvA. Prof. mr. Jaap Spier heeft als Advocaat-Generaal en als spreker en auteur een grote invloed gehad op het Nederlands privaatrecht, in het bijzonder op het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. Sinds 2000 ligt de focus van prof. mr. Jaap Spier op wereldwijde duurzaamheidsproblematiek, in het bijzonder klimaatverandering. Op dit terrein is hij één van de meest toonaangevende Nederlandse juristen. Zo stond hij mede aan de wieg van de richtinggevende ‘Climate Principles for Enterprises’.

De tweede spreker is prof. mr. Frits-Joost Beekhoven van den Boezem. Hij is hoogleraar Onderneming en Financiering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en general counsel bij De Nederlandsche Bank. Waterschaarste, grondstoffenschaarste en verlies van biodiversiteit vormen een serieus risico voor Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het kan gaan om fysieke risico’s (bijvoorbeeld bij investeringen in bedrijven die hun productie moeten stilleggen door een tekort aan water), transitierisico’s (meestal het gevolg van overheidsbeleid) en reputatieschade. De Nederlandsche Bank loopt wereldwijd voorop bij het innemen van een rol om verdere verwarming van de aarde tegen te gaan en neemt klimaatveranderingsrisico’s (nadrukkelijk) in haar toezicht mee.

Het Lexence Lustrumsymposium wordt afgesloten met een borrel waarbij het “DPA Professionals Lustrum XVI: Lawyer’s Paradise” feestelijk wordt ingeluid.

Donderdag 18 juli 2019: SDL-Benefietdiner

De Jonge Balie wil tijdens het “DPA Professionals Lustrum XVI: Lawyer’s Paradise” aandacht besteden aan een goed doel. Daarom zal op donderdag 18 juli 2019 het SDL-Benefietdiner van de Jonge Balie Amsterdam plaats vinden. Tijdens deze avond zal een benefietveiling plaatsvinden, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan Stichting Only Friends. Wilt u het benefietdiner bijwonen? Meer informatie is te vinden op www.lustrumjba.nl en het kopen van een stoel (of tafel) voor het diner kan door een e-mail te sturen naar lustrum@jongebalieamsterdam.nl, onder vermelding van “Reservering Benefietdiner”.

Only Friends is een sportclub in Amsterdam speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking.

De vrijwilligers bij Only Friends zetten zich in voor deze kinderen en jongeren.

De slogan is dan ook: “je bent goed zoals je bent!”.

Only Friends wordt mogelijk gemaakt door 150 fantastische vrijwilligers, 50 dito stagiaires en ambassadeurs en sponsoren (Special Friends). Met inzet van allen, willen zij het sporten voor kinderen en jongeren met een beperking tot in lengte van jaren mogelijk maken!

Het SDL-Benefietdiner zal plaats vinden op een prachtige locatie, namelijk in De Duif in Amsterdam. Tijdens een veelbelovend diner zal, tussen de gangen door, een benefietveiling worden gehouden. De veiling zal onder leiding van de gerenommeerde veilingmeester Jan-Wolter van den Berg plaatsvinden.

Tijdens de veiling zullen verschillende veilingstukken worden aangeboden. Na een korte introductie door de veilingmeester, krijgen bezoekers van deze avond de kans om op het aangeboden object te bieden.

 

Vrijdag 19 juli 2019: het lustrumeindfeest!

Het “DPA Professionals Lustrum XVI: Lawyer’s Paradise” van de Jonge Balie zal worden afgesloten met een groot eindfeest!

Het eindfeest vindt plaats bij George Marina in Amsterdam, waar men kan genieten van verschillende street food stations en een gezellige borrel.

Er zal ook een DJ komen en dan kunnen de voetjes van de vloer! Met een groot (en hopelijk zonnig) terras wordt een mooi eindfeest bij George Marina gegarandeerd. Kortom, een lustrumfeest dat men absoluut niet wil missen!

 

Ter afsluiting

Het “DPA Professionals Lustrum XVI: Lawyer’s Paradise” van de Jonge Balie Amsterdam is een groot evenement. Een groep van acht leden heeft als lustrumcommissie het lustrum georganiseerd en daar hebben zij veel tijd en energie in gestoken. De Jonge Balie is deze lustrumcommissie daarom erg dankbaar!

 

Door: Thijs Verstraten, Voorzitter Jonge Balie Amsterdam