Op 10 oktober 2023 ging demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind in een College Tour-setting in gesprek met meer dan 200 leden van de Jonge Balie. In een vol De Balie aan het Leidseplein werd een open debat gevoerd tussen advocaten en de minister over de sociale advocatuur, en de wijze waarop de commerciële advocatuur daaraan zou moeten bijdragen. 

Tekst: Sebastian de Bruijn – voorzitter Jonge Balie Amsterdam

De Jonge Balie Amsterdam bestaat in 2024 85 jaar en verzorgt in aanloop daar naartoe een serie bijzondere lezingen. Nadat in september 2023 al de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Bart-Jan van Ettekoven in debatcentrum De Balie mocht worden verwelkomd, was het nu de beurt aan demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Een groot deel van de zaal bestond uit commerciële advocaten, maar ook de sociale advocatuur was vertegenwoordigd. Gezamenlijk spraken zij over en vroegen zij aandacht voor de uitdagingen die de sociale advocatuur kent, en de wijze waarop de commerciële advocatuur daar al een bijdrage aan levert en wat er nog meer kan worden gedaan. Bijzonder was dat de minister heel concreet van de Jonge Balie-leden wilde horen wat er volgens hen anders zou moeten.

PAN en voorbereiding jubileum

Daarnaast is de Jonge Balie volop bezig met voorbereidingen voor volgende evenementen. Zo wordt op donderdag 23 november 2023 een bezoek gebracht aan de PAN, vergezeld van een lezing door Laurens Kasteleijn over civielrechtelijke bijzonderheden bij kunsttransacties. De volgende editie van de welbekende Jonge Balie Pubquiz is op donderdag 30 november 2023 in De Ebeling aan de Overtoom, waar weer om mooie prijzen kan worden gestreden. Ook zal op 14 december 2023 de traditionele Jonge Balie Kerstborrel losbarsten in Villa Orange aan het Leidseplein. Meer details worden te zijner tijd bekend gemaakt via de website. Ten slotte worden op dit moment commissies aangesteld die zich bezighouden met het lustrum in 2024, het nieuwjaarsfeest in januari 2024, de sport- en spelevenementen in het verenigingsjaar 2023/24 en de Anglo Dutch Exchange, die opnieuw zal worden georganiseerd in samenwerking met de Jonge Balies van Den Haag en Rotterdam.