De leden van de Jonge Balie Amsterdam hebben geproost op het nieuwe jaar tijdens het nieuwjaarsfeest in het West-Indisch Huis. De opkomst was – ondanks het stormachtige weer – spectaculair. Deze betrokkenheid belooft veel goeds voor de bekende, maar ook minder bekende evenementen die in 2023 zullen plaatsvinden.

Tekst: Charlotte Lahaije – Voorzitter van De Jonge Balie Amsterdam

Terugblik afgelopen maand

Naast het nieuwjaarsfeest en de kerstborrel heeft de Jonge Balie Amsterdam de afgelopen weken een tweetal lezingen georganiseerd. Op 22 december 2022 is Erik de Groot tijdens een online lezing ingegaan op belangrijke arresten die zijn gewezen in 2022, welke wetten er zijn gewijzigd en welke relevante nieuwe contractenrechtwetgeving er in de pijplijn zit voor 2023. Vervolgens verzorgt mr. dr. Lisa Ansems op donderdagavond 26 januari 2023 een Jonge Balie-lezing over procedurele rechtvaardigheid. Lisa Ansems is empirisch-juridisch onderzoeker aan de Universiteit Leiden en heeft promotieonderzoek verricht naar ervaren procedurele rechtvaardigheid vanuit het perspectief van verdachten in strafzaken.

Voorbereidingen toekomstige evenementen

De Jonge Balie Amsterdam organiseert op 16 februari 2023 weer een lezing, ditmaal in samenwerking met de Young Patrons Circle van de Nationale Opera & Ballet. Onderdeel van deze bijzondere avond is een bezoek aan een operavoorstelling. De organisatie is in volle gang en wij raden aan om de nieuwsbrief in de gaten te houden voor updates omtrent dit evenement. De Jonge Balie Amsterdam heeft ook dit jaar weer een sport- en spelcommissie die zich bezig zal houden met het organiseren van toernooien. Het eerste toernooi van het jaar – het legendarische bowlingtoernooi – zal plaatsvinden in maart. Meer details worden te zijner tijd bekend gemaakt via de website en nieuwsbrief van de Jonge Balie Amsterdam. Daarnaast is onze reiscommissie in volle gang om weer een prachtige studiereis neer te zetten in september.

Tot slot kan de organisatie van Justitia 2023 zeker niet onbesproken blijven. Het Justitiabestuur heeft recentelijk haar website gelanceerd waarop alle informatie wordt geplaatst rondom het grootse evenement van én voor de startende advocatuur in Amsterdam.