Op 28 januari en 25 februari jl. vonden de eerste twee Jonge Balie-lezingen van het nieuwe kalenderjaar plaats in café de Ebeling. In januari verzorgden prof.mr.dr. S.F. Sagel (de Brauw) en mw.mr. S. van Waegeningh (BINGH) – beiden arbeidsrecht-specialisten – een lezing over de vereisten en valkuilen bij het ontslag op staande voet. Onder meer het vereiste van onverwijldheid, de dringende reden en de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet kwamen aan bod. De Ebeling was volgepakt en ruim 150 Jonge Balie-leden luisterden aandacht naar hetgeen Sagel en Van Waegeningh te vertellen hadden. Na afloop van de lezing vond de maandelijkse borrel plaats.

De februari-lezing werd verzorgd door prof.mr.dr. A. Ellian. Ellian sprak over actuele onderwerpen als islamisme, terrorisme en salafisme alsook over de rol van het recht en de advocaat daarbij. Interessante materie die – gezien de goede opkomst en de vele vragen die na afloop werden gesteld – ook bij de Jonge Balie-leden de gemoederen aanwakkerde. Ook tijdens de borrel na afloop van de lezing werd er door de aanwezige leden uitgebreid over nagepraat. Op woensdag 23 maart a.s. verzorgt prof.mr. G.J.M. Corstens de Jonge Balie-lezing, opnieuw in café de Ebeling. Graag tot dan!

Door: Annelot Sitsen, voorzitter Jonge Balie Amsterdam