Donderdag 26 november jl. stond de Jonge Balie-lezing in het kader van burn-outs in de (jonge) advocatuur. Klaran van ’t Vlie (organisatiepsychologe) en Tamara Willemse (ervaringsdeskundige en coach) stipten de kernvragen omtrent dit onderwerp aan: Wat is een burn-out? Hoe herken je een burn-out? En beter nog, hoe voorkom je nou een burn-out? Het antwoord op die vraag is niet direct verrassend. Het belangrijkste bij het voorkomen van een burn-out is voldoende rust nemen. Dit klinkt uiteraard simpel, maar de praktijk wijst uit dat het nog niet zo gemakkelijk is. Jonge advocaten die altijd alles willen doen, die hard willen werken maar ook op andere gebieden volop willen presteren worden het snelst slachtoffer van een burn-out. Volgens de sprekers is rust daarom essentieel: “Ga eens een keer niet in het weekend naar die vriendin in Groningen als je moe bent ” of “Sla een afspraak met vrienden eens over en rust in plaats daarvan af en toe uit”. Een burn-out betekent overigens niet altijd dat de werkdruk te hoog is, maar een burn-out kan ook veroorzaakt worden doordat het werk niet bij je past of omdat je je ongelukkig voelt in je werk. Naast voornoemde kernvragen kwamen ook anoniem opgegeven vragen van de deelnemers aan de orde en hebben twee aanwezigen een coaching gesprek gewonnen. Al met al een nuttige lezing!

De decembermaand staat in het teken van de feestdagen en de maandelijkse Jonge Balie-lezing vindt deze maand daarom niet plaats.

Op 28 januari 2016 zal de Jonge Balie-lezing worden verzorgd door prof. mr. dr. S.F. Sagel en mw. mr. S. van Waegeningh, die het ontslag op staande voet zullen behandelen. Deze maatregel is de meest vergaande maatregel die een werkgever jegens een werknemer kan treffen nadat een werknemer – naar mening van de werkgever – ontoelaatbaar heeft gehandeld. Gezien de vergaande strekking van de maatregel is het ontslag op staande voet met de nodige zorgvuldigheidsnormen omgeven en wordt het – indien aangevochten – zwaar door de rechter getoetst. Ook is de regelgeving ten aanzien van het ontslag op staande voet onder de WWZ deels gewijzigd. Sagel en Van Waegeningh zullen de aanwezigen volledig bijpraten over de inhoud, de gevolgen en de veranderingen omtrent het ontslag op staande voet. Een interessante lezing die het bijwonen ongetwijfeld waard is!

door Charlotte Vijftigschild en Annelot Sitsen