De laatste Russische advocaat die te maken krijgt met de toorn van het totalitaire regime van Poetin is Aleksej Ladin. Ladin verleent al jaren rechtsbijstand aan Oekraïners en Krim-Tataren, in het bijzonder aan hen die door Rusland strafrechtelijk worden vervolgd op grond van politiek gemotiveerde aanklachten.

Op 24 januari 2024, een datum die ironisch genoeg de Internationale Dag van de Bedreigde Advocaat markeert, moest Ladin verschijnen voor een tuchtzitting van de Raad van de Regionale Orde van Advocaten van Tyumen op de Krim. In reactie hierop heeft Lawyers for Lawyers (L4L) een gezamenlijke verklaring uitgegeven met internationale juridische partners, waarin de voortdurende intimidatie van mensenrechtenadvocaat Aleksey Ladin wordt veroordeeld.

Aleksej Ladin.

Tuchtzitting op 24 januari     

Deze hoorzitting volgt op een beslissing van 13 oktober 2023 van de districtsrechtbank Kyivskyi van Simferopol.  De rechtbank veroordeelde Ladin toen tot veertien dagen administratieve detentie omdat hij verboden symbolen zou hebben weergegeven op zijn social media-pagina’s. De Facebook-post in kwestie, een foto van een tekening gemaakt door een van zijn cliënten, toonde elementen van Oekraïense en Krim-Tataarse nationale emblemen met de slogan “Wij zijn niet de terroristen en wij zijn niet de extremisten.” In plaats van zich te houden aan de internationale normen voor vrijheid van meningsuiting, besloot de rechtbank dat de emblemen duidelijk het symbool waren van een paramilitaire eenheid op de Krim, die bekend staat als Noman Çelebicihan. Het ministerie van Justitie voerde gemakshalve aan dat Ladin daarom de Ethische Code van de Russische Orde van Advocaten had geschonden en dat er een tuchtprocedure tegen hem moest worden ingesteld.

Russificatie van de Krim      

Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 is de mensenrechtensituatie verslechterd. Dit geldt met name voor de etnische Oekraïners en Krim-Tataren, die door de bezettingsmacht als een “veiligheidsrisico” worden bestempeld. Dit valse voorwendsel wordt gebruikt met een cynisme dat moeilijk te bevatten is. Het verschaft munitie tegen de gebruikelijke verdachten – activisten uit het maatschappelijk middenveld, journalisten en advocaten – maar is ook gericht tegen gewone inwoners vanwege hun vreedzame verzetsdaden. Volgens de Oekraïense autoriteiten en maatschappelijke organisaties maken de voortdurende discriminatie, intimidatie en vervolging van etnische Oekraïners en Krim-Tataren, en van degenen die hen verdedigen, deel uit van een weloverwogen strategie om de etnische samenstelling van het schiereiland geleidelijk te veranderen.

Willekeurige vervolging op politiek gemotiveerde gronden is een van de favoriete instrumenten in het autocratische draaiboek van Rusland. Lawyers for Lawyers heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de situatie van advocaten op de Krim en zal dit blijven doen.