De Frans-Palestijnse advocaat Salah Hammouri werd in 1985 geboren in Jeruzalem – als zoon van een Palestijnse vader en een Franse moeder. In maart 2022 werd hij gearresteerd in verband met zijn professionele activiteiten en zit sinds die tijd in detentie, zonder dat de aanklachten tegen hem bekend zijn gemaakt. Begin december werd er plotseling een zitting gehouden over de gedwongen deportatie van Hammouri naar Frankrijk. Hammouri’s advocaat was niet op de hoogte gesteld van de tijd of de locatie van de deportatiezitting. Het was hem tevens niet toegestaan om Hammouri bij te staan tijdens de zitting. Hoewel Hammouri nog niet is gedeporteerd, kan dit elk moment gebeuren.

Tekst: Lawyers for Lawyers

Salah Hammouri komt al sinds hij 15 jaar was op voor de rechten van Palestijnen. “Ik ga door met mijn strijd omdat ik wil dat alle Palestijnen in vrijheid en waardigheid kunnen leven. Ik weet dat dit niet mogelijk zal zijn zonder een gevecht, zonder opoffering van degenen die bereid zijn een standpunt in te nemen”, aldus Hammouri.

Nadat hij als advocaat aan het werk ging, heeft hij  vele politieke gevangenen bijgestaan via zijn werk voor de Addameer Prisoner Support organisatie. In maart 2022 werd Hammouri gearresteerd naar aanleiding van een detentiebevel berustend op “geheime informatie”. De precieze aanklachten tegen hem zijn niet bekend gemaakt. Het detentiebevel is sinds maart al twee keer verlengd. Deze arrestatie is onderdeel van een reeks intimiderende acties van de Israëlische overheid jegens Hammouri en lijkt sterk gerelateerd te zijn aan zijn werk als advocaat.

Intrekking van zijn verblijfsvergunning

Op 18 oktober 2021 werd Hammouri op de hoogte gesteld van het besluit tot intrekking van zijn permanente verblijfsvergunning voor Jeruzalem. De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken had de dag daarvoor daartoe besloten. Een nieuwe wet maakt het voor de autoriteiten mogelijk om deze vergunning in te trekken, gebaseerd op een schending van loyaliteit aan de staat.

Het beroep van Hammouri’s advocaten tegen dit besluit werd afgewezen, wederom op basis van “geheime informatie”. Bij deze procedures werd hij volgens rapporten herhaaldelijk ondervraagd over zijn werk als advocaat bij Addameer, een organisatie die door de Israëlische autoriteiten als terroristisch is verklaard. Op 29 november 2022 besloot de Supreme Court ook in cassatie dat het besluit tot intrekking van Hammouri’s verblijfsvergunning stand kon houden.

Op 30 november hoorde Hammouri dat een zitting naar aanleiding van zijn aankomende deportatie al de daaropvolgende dag zou plaatsvinden. Tijdens deze zitting werd het besluit tot intrekking van zijn verblijfsvergunning nogmaals bekrachtigd. Op 5 en 6 december vonden een tweede, derde en vierde zitting plaats. Daaruit volgde geen nieuw oordeel over zijn deportatie, maar werd hij bestempeld als Sagav, uiterst gevaarlijke gevangene. Op grond van deze kwalificatie zit hij momenteel gedetineerd in de Hadarim gevangenis. Zijn deportatie kan nu elk moment plaatsvinden. De volgende behandeling van zijn zaak is op 1 januari 2023.

Oproep aan de autoriteiten

VN experts hebben bevestigd dat de deportatie van Hammouri een schending van internationaal recht zou kunnen zijn. Zij hebben de Israëlische autoriteiten opgedragen de intrekking van Hammouri’s verblijfsvergunning terug te draaien. Dit is niet de eerste keer dat experts van de VN zich uitlaten over de zaak van Hammouri. In 2020, 2021 en 2022 uitten zij al zorgen over zijn situatie.

Ook Lawyers for Lawyers heeft eerder een gezamenlijk statement gepubliceerd over de zaak van Salah Hammouri, waarbij de Israëlische autoriteiten zijn opgeroepen om hem onmiddellijk vrij te laten.  Tevens is Salah Hammouri een van de advocaten die in de Lawyers for Lawyers Groetenkaartactie centraal staat.