Mensenrechten en het waarborgen van eerlijke rechtsspraak zijn onderwerpen die Else Bavinck aangaan. Zij kon die praktiseren toen ze tijdens haar beroepsopleiding tot advocaat bij NautaDutilh in aanraking kwam met Lawyers for Lawyers. Nu, na bijna drie jaar in dienst als vrijwilliger bij Lawyers for Lawyers, blikt Else terug op haar verrijkende ervaringen tot nu toe. Daarnaast kijkt ze vooruit naar het blijven bijdragen aan de internationale veiligheid en garantie voor de rechtsspraak.

Door: Koen Hoogendoorn

Het is vrijdagavond als ik Else voor het eerst zie verschijnen via de gemakken van Teams. Terwijl onze gezichten verlicht worden door onze laptops, beginnen we te praten over mensenrechten, de combinatie van vrijwilligerswerk en advocatuur en ten slotte haar ervaringen in Oeganda.

Leeg begrip
Vanaf het moment dat Else in aanraking kwam met Lawyers for Lawyers, werd het voor haar steeds wranger dat advocaten in andere landen niet dezelfde bescherming genieten als de Nederlandse advocaten. Zo komt het voor dat een rechtszaak wordt gevoerd in een taal die zowel cliënt als advocaat niet vaardig zijn. “Op die manier wordt eerlijke toegang tot de rechtsspraak een erg leeg begrip,” aldus Else. Mensenrechten gelden voor Else als basisprincipes, hierdoor is het voor haar evident om zich in te zetten voor het beschermen hiervan. “Of je dat nou doet door actief vrijwilliger te zijn, via je werk of anderszins, maakt niet uit,” aldus de advocate.

Als vrijwilliger bij Lawyers for Lawyers verbleef Else in februari 2020 voor een week in Oeganda. Tijdens de cursus die zij hier gaf, kwamen onderwerpen aan de orde als hoe de Verenigde Naties advocaten kan bijstaan bij de problemen die zij tegenkomen tijdens het dagelijkse werk in hun praktijk. Daarnaast kwamen zaken langs die in Nederland vanzelfsprekend lijken. “Bijvoorbeeld een cursus over digitale veiligheid. In Nederland is het een basisbeginsel dat overheden niet in je mailbox gaan zoeken, maar in andere landen is dat helaas niet het geval. Hierdoor is het belangrijk dat jij als advocaat daar niet Gmail of Yahoo gebruikt.”

Puzzelen
NautaDutilh is partner van Lawyers for Lawyers. Het kantoor stimuleert zijn medewerkers om vrijwilligerswerk te doen voor organisaties zoals Lawyers for Lawyers door hiervoor tijd ter beschikking te stellen. “Al blijft het soms ook puzzelen. Iedereen die vrijwilliger is bij Lawyers for Lawyers is natuurlijk advocaat, dus er wordt ook vanuit de organisatie gekeken of er genoeg ruimte is voor flexibiliteit,” zegt Else.

Veilige positie
Via Lawyers for Lawyers, en de reis naar Oeganda, wordt Else herinnerd aan de over het algemeen veilige positie die advocaten in Nederland hebben. “Ik heb bewondering voor mensen die advocaat willen zijn in gebieden waar dit niet de meest veilige keus is,” zegt Else. “In sommige gebieden is het bijstaan van een LHBTI-cliënt al reden voor problemen als advocaat. Hierdoor ben je niet alleen maar bezig met de casus van je cliënt, maar ook met het aanvechten van een groter onrecht én het beschermen van jezelf,” zegt Else om aan te geven hoeveel hooi de ‘mensenrechtenadvocaten’ op hun vork nemen tijdens hun dagelijkse gang van zaken.

Extra mile
Voor we het doorhebben zijn we al een uur verder de vrijdagavond in. Else moet nog wat mails versturen voordat zij aan het weekend kan beginnen, dus we ronden het gesprek af. “Waar haal ik mijn inspiratie uit? Uit de mensen om mij heen die met volle passie bereid zijn om de extra mile te lopen,” sluit Else Bavinck af.