Op uitnodiging van Colombiaanse advocaten en mensenrechtenverdedigers bezoekt een internationaal gezelschap van juristen van 1 tot en met 8 september Colombia. Namens Lawyers for ­Lawyers nemen Wout Albers en Ron Rosenhart deel aan de missie. De bedreigingen aan het adres van advocaten en mensenrechtenactivisten in Colombia nemen de laatste tijd weer schrikbarend toe.

© Lawyers for Lawyers/Johan van Uffelen

Het is de zesde, tweejaarlijkse Caravana Internacional de Juristas Colombia. De bevindingen van de Caravana hebben tot doel internationaal aandacht te vragen voor de situatie van Colombiaanse collega’s. Wout (35, Boogert & Haring Advocaten) nam ook in 2014 en 2016 deel aan de Caravana. De laatste keer was net het bestand met de FARC-rebellen getekend. ‘In aanloop naar het vredesakkoord – dat echt heel goede intenties bevat – ging het geweld omlaag. Maar nu horen we helaas van mensenrechtenadvocaten en -activisten dat de effectiviteit van hun werk in snel tempo afneemt.’ Ron (29, Van Schie Advocatuur) voegt toe dat het met name gaat om één van de belangrijkste punten in het akkoord: de teruggave van land aan de kleine boeren en etnische groepen die tijdens de burgeroorlog met geweld zijn verjaagd door rebellen, paramilitairen of het leger.

Rob Rosenhart.

En intussen wankelt het vredesakkoord?
Wout schetst de uiterst complexe politieke situatie. ‘De bevolking heeft het vredesakkoord met een nipte meerderheid verworpen. Vergelijk het met de Brexit. De net benoemde conservatieve president Duque vindt ook dat er te veel concessies aan de FARC-rebellen zijn gedaan en heeft “correcties” aangekondigd. Dat zet het vredesakkoord op losse schroeven. En dan speelt nog mee dat vervolging is ingesteld tegen ex-president Uribe (2002-2010) vanwege moorden en slachtpartijen tijdens zijn bewind. Door een groot deel van de bevolking wordt hij echter juist als held gezien, vanwege zijn harde strijd tegen de FARC’.

Wout Albers.

Een weinig hoopvol perspectief…
‘Mensenrechtenadvocaten hebben het gevoel dat de muur waar ze dertig jaar met gevaar voor eigen leven tegen hebben gestreden in rap tempo weer wordt opgetrokken’.
Jullie spreken met advocaten, rechters en aanklagers. Nog enig vertrouwen in het rechtssysteem?
Wout: ‘We ontmoeten beslist mensen met oprecht hart voor de zaak. Corrupte politici en militairen die misdaden hebben begaan worden daadwerkelijk vervolgd en een flink aantal van hen zit ook in de gevangenis’.

Gewetensvraag. Wat kan de Caravana bewerkstelligen?
‘Wij worden absoluut zeer serieus genomen. We merken dat zaken die we tijdens een eerdere missie voor het voetlicht hebben gebracht, ook daadwerkelijk zijn opgepakt. Advocaten voor wie wij het opnemen, zeggen ook dat zij zich door de internationale aandacht veiliger voelen. Wij voeren actief lobby voor hen en daarmee wordt hun situatie zichtbaar. Het klinkt bizar, maar van de advocaten die wij steunen, is nog niemand vermoord.’ Geen overbodige constatering. Volgens bronnen uit Colombia worden jaarlijks circa tweehonderd voorvechters van mensenrechten en sociaal leiders omgebracht. De regering erkent deze cijfers overigens niet. Meer informatie over de Caravana: www.colombiancaravana.org.uk.

Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die tot doel heeft het goed functioneren van de rechtsstaat te bevorderen door het nastreven van een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur. Wij doen dit door advocaten die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, wereldwijd te ondersteunen. Weten wat u kunt doen? Kijk op onze website www.lawyersforlawyers.org en/of doneer!