Op 9 maart 2022 waren vertegenwoordigers van Lawyers for Lawyers aanwezig bij de tweede zitting in het proces tegen de bestuursleden van de Orde van Advocaten van Ankara. De bestuursleden van de Orde worden beschuldigd van het in het openbaar beledigen van een ambtenaar, na commentaar te hebben gegeven op een vrijdagpreek van het hoofd van Religieuze Zaken.

Op 24 april 2020 hield het Hoofd van Religieuze Zaken een vrijdagpreek waarin hij naar COVID-19 en HIV refereerde en suggereerde dat LHBTI-personen ziekten verspreiden. Ook riep hij mensen op om mee te strijden ter bescherming tegen dergelijk kwaad. In een reactie op de speech van de geestelijke publiceerde de Orde van Advocaten in Ankara een statement waarin ze haar onvrede uitsprak over de vrijdagpreek. In het statement gaven ze aan dat de preek als beledigend, stigmatiserend en haatdragend te beschouwen en veroordeelden.

Hierna startte het Openbaar Ministerie van Ankara een strafrechtelijk onderzoek tegen tien bestuursleden en één advocaat van de Orde van Advocaten in Ankara op verdenking van schending van artikel 125 van het Turkse Strafwetboek (openbaar beledigen van een ambtenaar wegens het uiten van religieuze overtuigingen, gedachten en meningen). Indien de advocaten schuldig worden bevonden kunnen zij een maximumstraf van twee jaar gevangenisstraf of een boete opgelegd krijgen.

Tijdens de eerste twee zittingen hebben de advocaten van de Orde van Ankara voor vrijspraak gepleit. De eerstvolgende zitting zal plaatsvinden in juni 2022.

Orden van advocaten onder druk
De strafrechtelijke vervolging van de Orde van Advocaten van Ankara is slechts een van de voorbeelden van druk op de onafhankelijkheid van Orden van Advocaten, en de advocatuur in bredere zin, in Turkije. De afgelopen jaren werden er vele advocaten die opponenten bijstaan, of zich kritisch uitlaten, met hun cliënten vereenzelvigd en zelf strafrechtelijk vervolgd. Zo lopen er momenteel ook tegen meerdere orden strafzaken. Daarnaast werd in 2020 ook de Advocatenwet in Turkije gewijzigd, waardoor het mogelijk werd om meerdere orden in één provincie op te richten.

Trial monitoring

Op verzoek van advocaten uit Turkije, stuurt Lawyers for Lawyers als sinds 2011 elk jaar verschillende vertegenwoordigers naar Turkije. Zij monitoren de hoorzittingen in zaken waarin advocaten terechtstaan om redenen die verband houden met de uitoefening van hun legitieme professionele werkzaamheden. Lawyers for Lawyers blijft ook de zaak tegen de Orde van Advocaten van Ankara op de voet volgen.