pro bono foto 2

Lancering Pro Bono Club

Op maandag 12 december vond de feestelijke lancering plaats van de Pro Bono Club, een nieuw platform waarmee de oprichters beogen (maatschappelijke) verenigingen en stichtingen in contact te brengen met juridische dienstverleners. Dit om te voorkomen dat het doelvermogen van deze organisaties wordt aangewend voor kostbare juridische diensten. Vertegenwoordigers van alle (thans) twaalf deelnemende kantoren waren aanwezig, met een volle zaal tot gevolg.
Om 17:00 stipt ving het programma aan, met een welkomstwoord van Lennaert Posch namens de initiatiefnemers. Na een korte introductie werd het woord gegeven aan Pieter van Regteren Altena.
De Amsterdamse deken benadrukte de relevantie van dit initiatief, met name in deze tijd van enerzijds de verhardende commerciële advocatuur en anderzijds de sociale advocatuur die onder druk staat als gevolg van de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Met het motto “men geeft wat men heeft” moedigt de deken pro bono dienstverlening van harte aan. De ‘probonist’ kan zijn kennis en kunde delen met hen die het nodig hebben.
Hierna was het woord aan Boris Dittrich, die benadrukte dat de commerciële advocatuur bij uitstek in het gat kan springen dat ontstaat nu de gefinancierde rechtsbijstand verder afkalft. De vergelijking werd gemaakt met de VS, waar het aandeel van pro bono werk bij commerciële kantoren zoveel groter is dan hier in Europa. Boris Dittrich rondde af met aan te geven dat dit werk zo belangrijk is voor rechtzoekende (maatschappelijke) organisaties, maar ook met name de toegevoegde waarde voor de advocaat zelf moet niet moet worden onderschat, “de krenten uit de pap”. De avond werd vanzelfsprekend afgesloten met een borrel. De grote opkomst geeft enthousiasme en vertrouwen voor dit nieuwe initiatief!

Door: Annemarie Roukema

pro bono foto 1