Winnares L4L-Award 2017 onder grote druk

De Thaise Mensenrechten-advocate Sirikan (‘June’) Charoensiri, winnares van de Lawyers for Lawyers Award 2017, staat onder grote druk. Momenteel lopen er drie strafzaken tegen haar, die stuk voor stuk verband lijken te houden met haar verdediging van studenten-activisten. Lawyers for Lawyers volgt de zittingen en biedt waar mogelijk steun.

Tekst: Lawyers for Lawyers – Sophie de Graaf/Johan van Uffelen

De strafklachten tegen Charoensiri lijken allemaal verband te houden met haar verdediging van studenten-activisten. Op 2 augustus jl. moest zij zich weer melden bij de politie en het OM. ‘Ze moest ’s ochtends opdraven bij de officier van justitie en ‘s middags werd zij verwacht op het politiebureau in verband met een andere aanklacht. Ze houden haar goed bezig’, vertelt Milena Latuputty van de focusgroep Zuidoost-Azië van Lawyers for Lawyers (L4L), die momenteel in Thailand woont.

Latuputty begeleidde June op 2 augustus namens L4L, samen met een groep internationale mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van ambassades. ‘Het is goed om te zien dat June breed wordt gesteund’, vertelt ze. ‘Maar het is natuurlijk heel triest dat het nog steeds nodig is’.

Klacht tegen agenten
Charoensiri moest zich bij de officier van justitie melden omdat ze twee jaar geleden weigerde in te stemmen met een doorzoeking van haar auto door de politie. De politie wilde toen kennelijk bewijs vergaren in een zaak tegen haar cliënten: veertien studenten die op 26 juni 2015 werden gearresteerd na het bijwonen van vreedzame protesten. June diende een klacht in tegen de politieagenten die alsnog haar auto in beslag namen. Vervolgens werd zij zelf aangeklaagd voor het verduisteren van bewijsmateriaal en het niet-opvolgen van een ambtelijk bevel.

Ruim een jaar na dat incident werd er een tweede zaak tegen haar geopend. Ditmaal voor het overtreden van een verbod op politieke bijeenkomsten van vijf of meer personen en voor opruiing. Op 2 augustus moest June zich bij de politie melden in verband met een derde zaak. De politie beschuldigt haar van ‘het geven van valse informatie met betrekking tot een strafbaar feit’. De opsporingambtenaar stelt dat haar klacht over het doorzoeken van de auto een valse aantijging is, omdat de agenten wel een bevoegdheid zouden hebben gehad om de auto te doorzoeken en in beslag te nemen. Charoensiri ontkent alle aantijgingen. Zij zal binnen twee weken de Royal Thai Police verzoeken een andere opsporingsambtenaar aan te stellen. Eind september 2017 dient ze een schriftelijke verklaring in bij de politie.

Ongelofelijke druk
‘June staat onder ongelofelijke druk, maar ze blijft positief’, meldt Milena Latuputty. Eerder verklaarde June zelf: ‘Let us not forget that our work is far from over’. In het voorjaar ontving June de Lawyers for Lawyers Award 2017. Zij werd door de jury geprezen om haar moed en niet aflatende inzet. L4L volgt haar zaak op de voet en blijft haar steunen in de strijd voor gerechtigheid.

Steun L4L
Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die tot doel heeft het goed functioneren van de rechtsstaat te bevorderen door het nastreven van een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur. Wij doen dit door advocaten die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, wereldwijd te ondersteunen. Weten wat u kunt doen? Kijk op onze website www.lawyersforlawyers.org en/of doneer!