Lawyers for Lawyers blijft zich inzetten voor het nauwlettend volgen van de procedures tegen Heejaz Hizbullah, een toegewijd raadsman en mensenrechtenadvocaat in Sri Lanka. Deze procedures roepen substantiële vragen op over een eerlijk proces en de mensenrechten in zijn zaak, wat de noodzaak voor internationale aandacht onderstreept. De meest recente rechtszitting vond plaats op 19 oktober 2023.

Tekst: Lawyers for Lawyers

Heejaz Hizbullah staat bekend om zijn uitgesproken ondersteuning van de moslimminderheid en zijn juridische bijstand aan slachtoffers van discriminatie, met name slachtoffers van haatzaaiende en op haat gebaseerde gewelddadigheden in Sri Lanka sinds 2012. Op 14 april 2020 nam het leven van de advocaat een abrupte wending toen hij werd gearresteerd door de Criminal Investigation Department (CID) op grond van de draconische Prevention of Terrorism Act (PTA) van 1978, zonder aanvankelijke verklaring voor zijn detentie. Tijdens de eerste acht maanden van zijn voorlopige hechtenis werd hem ten onrechte de toegang tot een advocaat ontzegd, een grondrecht dat cruciaal is voor een eerlijke rechtsgang.

Op 3 maart 2021 werd Hizbullah officieel beschuldigd van “het aanzetten tot disharmonie tussen de gemeenschappen” vanwege zijn vermeende pleidooi voor haat, wat neerkomt op het aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld. Daarnaast werd hij beschuldigd van samenzwering en medeplichtigheid volgens het Wetboek van Strafrecht, allemaal naar aanleiding van een toespraak die hij zou hebben gehouden op het Al-Zuhriya Arabic College in augustus 2018. Het is belangrijk om te benadrukken dat Hizbullah ten stelligste ontkent de toespraak te hebben gehouden. Er is bewijs dat hij tijdens het vermeende incident elders verbleef.

Op 19 oktober 2023 verscheen Hizbullah voor de rechtbank, waar raadsman Chaminda Atukorale zijn kruisverhoor van een getuige genaamd Fowzan uit juli 2023 voortzette. Deze getuigenis nam een belangrijke wending toen Fowzan toegaf dat zijn eerdere verklaringen aan de CID en het Hooggerechtshof verzonnen waren. Hij had eerder beweerd dat personen zoals Hizbullah extremistische lezingen en militaire trainingen hadden gegeven. Tijdens de hoorzitting op 19 oktober bekende Fowzan dat dergelijke activiteiten niet hadden plaatsgevonden en dat hij had gelogen.

Hoewel deze bekentenis technisch gezien het einde van de zaak zou moeten betekenen, is de aanklager van plan de procedure voort te zetten. Het volgende proces tegen Hizbullah staat gepland voor 16 januari 2024.

De lopende en willekeurige procedures tegen Hizbullah roepen belangrijke vragen op over het behoud van fundamentele mensenrechten en de rechtsstaat in Sri Lanka. Lawyers for Lawyers is bezorgd over het feit dat de aanklachten tegen Hizbullah niet zijn ingetrokken en blijft zich inzetten om de zaak van Hizbullah nauwlettend te volgen en te pleiten voor een eerlijke en transparante rechtsgang.